38Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 23/12/2016
Αρ. Πρωτ. : 110988

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 38η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης από τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην τουριστική έκθεση WTM στο Λονδίνο.
3. Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου παράδοσης εντύπου υλικού της "Προμήθειας-εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων τουριστικής προβολής του Δήμου Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης "Μελέτη στατιστικής επάρκειας σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Μουριά που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ευλογημένου αρ. 65 στη Νέα Αγχίαλο, κατόπιν αίτησης του κ. Πολατίδη Νικολάου. (απόφαση 374/2016 Ε.Π.Ζ.)

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
38
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος, 2016