3Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 26/1/2018

Αρ. Πρωτ. : 7514

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30 στο  Δημαρχείο Βόλου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

(το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της εισαγωγής του θέματος προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εκδοθεί απόφαση, σε εφαρμογή του Ν.4497/2017 (άρθρο 59 παρ.16 των μεταβατικών διατάξεων), εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του στις 13-11-2017 περί εναρμόνισης του Κανονισμού Εμποροπανήγυρης με τις διατάξεις του).

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Λήψη απόφαση έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 316/2017 κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση & τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Βόλου, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας (υπ' αριθ.2/2018 απόφαση).

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2018