3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Βόλος, 28-9-2016

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                  Αρ. πρωτ.: 83785

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

« Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2017 »

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 11 Οκτώβριος, 2016