3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  21/2/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 14441

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου.

2.   Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της Επιτροπής του Ν. 2734/5-8-99 τ.Α' για "Άδειες εκδιδόμενων ατόμων επί χρήμασι".

3.   Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στον πεζόδρομο Ερμού με Αγίου Νικολάου για τη διενέργεια φιλανθρωπικής δράσης (το Σάββατο 22 και 29 Φεβρουαρίου 2020). (απόφαση 2/2020 Κ.Βόλου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.  Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2020.

5.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.(απόφαση Ο.Ε.)

6.  Λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βόλου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.

7.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8.   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας του δημοτικού κτιρίου "Στρατώνας" που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.

9.   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου «Ελαιοτριβείο ΓΑΛΑΝΗ» που βρίσκεται στο Παλιούρι στην Τοπική Κοινότητα Διμηνίου Δ.Ε. Αισωνίας.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10.  Λήψη απόφασης περί αλλαγής επωνυμίας σχολικών μονάδων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

11.  Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Λαβίδα Αντωνίας χας Στυλιανού, που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία, στην οδό Λ. Ειρήνης με Δημοκρατίας (υπ' αριθ.7/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Ιωνίας). (απόφαση 13/2020 Ε.Π.Ζ.)

12.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (ΤΖΙΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ)

13.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (ΚΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΙΚΗ)

14.  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή των ελαιοκομικών περιοχών του Δήμου Βόλου στο πρόγραμμα δακοκτονίας των ετών 2020-2021 που θα εκτελέσει η Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15.   Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.

16.   Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Επισκευή Αίθριου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου".

17.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Μετατροπή του Εκθεσιακού – Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο".

18.   Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν. Ιωνίας έτους 2020", προϋπολογισμού 500.000,00€.

19.   Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2020", προϋπολογισμού 50.000,00€.

20.   Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση πεζογεφυρών", προϋπολογισμού 50.000,00€.

21.   Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2020", προϋπολογισμού 180.000,00€.

22.   Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας έτους 2020", προϋπολογισμού 100.000,00€.

23.   Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2020", προϋπολογισμού 200.000,00€.

24.   Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020", προϋπολογισμού 300.000,00€.

25.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Στεγανοποίηση οροφής δημοτικού κτηρίου ΚΑΠΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ".

26.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου".

27.  Λήψη απόφασης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μπασκετών καλαθοσφαίρισης σε αύλειο χώρο σχολικών συγκροτημάτων".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

28.  Τροποποίηση της αριθμ. 56/2020 απόφασης Δ.Σ. και αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών, που αφορά στη «Συντήρηση, Επισκευή και Λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου – Αγριάς» και παροχής υπηρεσιών σχετικά με την επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων της Σήραγγας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

29.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

30.  Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Σοφόρα) που βρίσκεται στην οδό Νηλείας με Ολυζόνος, στα Αστέρια Αγριάς, κατόπιν αίτησης της κας Καπόλου Μαρίας. (απόφαση 14/2020 Ε.Π.Ζ.)

31.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Μαυροκορδάτου αρ.173 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Μάτη Απόστολου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

32.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Ορμινίου αρ.39 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Καραθάνου Νικόλαου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

33.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται  στο πεζοδρόμιο της οδού Σαρανταπόρου αρ.33 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίας Δουλαδίρη Μαλαματής. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

34.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων των Δ.Ε. Βόλου και Ν. Ιωνίας - 2017".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος, 2020