3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  20/2/2020

Αρ. Πρωτ. : 14019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (INKY ENTERPRISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.).

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της οδού Εσφιγμενίτου ως οδού προτεραιότητας (Ρ-1) έναντι των καθέτων από την οδό Ελ. Βενιζέλου ως την οδό Κ. Καρτάλη, εκτός των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κ. Καρτάλη (63/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

3.  Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων στην οδό Ροζού με Γ. Καρτάλη (65/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

4.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μιας (1) γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, καθώς και την κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου, για τη διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα που επισκέπτονται το ΚΕΠ Αγριάς (67/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

5.  Λήψη απόφασης για τιν καθορισμό μιας (1) γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Βόλου, επί της οδού Αγίου Νικολάου με Αναλήψεως (68/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

6.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μιας (1) γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Βόλου, επί της οδού Ανθίμου Γαζή πριν τη διασταύρωση με την οδό Κ. Καρτάλη (69/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.)

 7.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Βόλου επί της οδού Δημ. Γεωργιάδου (70/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

 8.  Λήψη απόφασης για την  διαμόρφωση της οδού Βελεστίνου (από Μετσόβου έως Λαρίσης) ως οδού ήπιας κυκλοφορίας (71/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

 9.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό  Αθηνάς αρ.15, στον Βόλο (72/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

10.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Αξαρίου αρ.4, στη Νέα Ιωνία (73/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

11.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό  Σχολαρίου Δωροθέου 28, στον Βόλο (74/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

12.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Τ. Οικονομάκη 110, στον Βόλο (75/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

13.  Λήψη απόφαση για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Λασκαράτου 10 Β, στον Βόλο (76/2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

14.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κωνσταντά - Θεοφίλου 3Α, στη Νέα Ιωνία (77 2019 απόφαση Ε.Β.Κ.).

15.  Λήψη απόφασης επανακαθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ογλ, μεταξύ Δημητριάδος και Ιάσονος (υπ' αριθ.224/2011 απόφαση Δ.Σ. Βόλου), λόγω αλλαγής οχήματος.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

16.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Μαυροκορδάτου αρ.173 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Μάτη Απόστολου.

17.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται  στο πεζοδρόμιο της οδού Σαρανταπόρου αρ.33 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίας Δουλαδίρη Μαλαματής.

18.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Ορμινίου αρ.39 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Καραθάνου Νικόλαου.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος, 2020