3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                     

Βόλος, 29-10-2015
Αρ. πρωτ.: 105789

 

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
 Διαβούλευσης  (όπως πίνακας αποδεκτών)

 

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 «Τεχνικό Πρόγραμμα-Προϋπολογισμός Δήμου Βόλου για το έτος 2015»

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος, 2015