4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 21/2/2019

Αρ. Πρωτ. : 15712

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης του Προέδρου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αποστολή αντιπροσωπείας για την επισφράγιση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Δήμου του Gingdao της περιοχής του Shinan της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης της Κεντρικής Πλατείας Άνω Λεχωνίων στους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα Άνω Λεχώνια.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)
4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης για την υποκατάσταση της μισθώτριας κας Hjort (Γιουρτ) Anna Sofia (Άννα Σοφία) από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ BISTROT ΜΟΝ.ΙΚΕ» στο συμφωνητικό μισθώσεως του Δημοτικού Καταστήματος «Αχίλλειον» που βρίσκεται στο Βόλο, επί της παραλιακής οδού Αργοναυτών και Κουμουνδούρου.
7. Λήψη απόφασης περί λύσης μίσθωσης αορίστου χρόνου που αφορά δημοτικό χώρο στη θέση "Πυργάκι" του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς για εγκατάσταση κεραίας.
8. Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σχέσης που αφορά στο δημοτικό ακίνητο στη θέση "Μετόχι" στη Δ.Ε. Πορταριάς.
9. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (αποθήκης) επί της οδού Αλμυρού 12Β στη συνοικία Παλιών Βόλου, ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Ιωλκού.
10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Φυτόκου στη Νέα Ιωνία.
11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση, κατ' εφαρμογή του Ν. 4182/2013, του ακινήτου (γραφείου) ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου" που βρίσκεται στο Βόλο, στην οδό Δημητριάδος 69 στον πρώτο όροφο.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Πολυνεριτών (Ν.Τρικάλων) Ν.Μαγνησίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
13. Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
14. Λήψη απόφασης για την επανέγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Γενικές συντηρήσεις δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκα, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αισωνίας 2014".
17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας".
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Επισκευή και βελτίωση Αθλητικού Κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς".
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017".
20. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στα Πλατανάκια Ανακασιάς Δ.Ε. Ιωλκού".
21. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 126/2019 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στο Πολιτιστικό Άλσος Νέας Ιωνίας - "Ελικοδρόμιο"".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισήγηση)
22. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/19.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  (εισηγήσεις)
23. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τέλη παράτασης ταφής, λόγω μη συγγένειας. (υπόχρεη κα Μακρίδη Ευαγγελία)
24. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τέλη παράτασης ταφής, λόγω μη συγγένειας. (υπόχρεη κα Μπίκα Ελένη)
25. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τέλη παράτασης ταφής, λόγω μη συγγένειας. (υπόχρεος κ. Κυριαζής Δημήτριος)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
26. Έγκριση της αριθμ.50/2019 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
27. Έγκριση της με αριθμ. 52/2019 απόφασης που αφορά στην ονοματοδοσία της αίθουσας χορού του Πολιτιστικού Κέντρου Ν.Ιωνίας, το οποίο έχει παραχωρηθεί ως προς τη χρήση στον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.– ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με την αριθμ.100/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε “Αίθουσα χορού Χαράλαμπος Μούτσελος”, ως αναγνώριση του έργου του αείμνηστου καθηγητή.
28. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
4
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2019