4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  5/3/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 18097

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1        Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 573/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Μουσείο Αλέξανδρου Κ.Δάμτσα".

2        Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 586/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας.

3        Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 587/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών του Δήμου.

4        Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 590/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5        Λήψη απόφασης για την απευθείας ή μη μίσθωση (άρθρο 194 του ν.3463/2006) των δύο (2) όμορων οικοπέδων με ΑΒΚ 423 και ΑΒΚ 424 ευρισκόμενων στην περιοχή Σφαγεία στη θέση «Μπουρμπουλήθρα, Πεδίο Άρεως» στο Βόλο, εμβαδού 2.015,67 τ.μ. και 1.355,00 τ.μ. αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 3.370,67 τ.μ. για τη δημιουργία τοπικών «Πράσινων Σημείων», σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Βόλου (απόφ. 3018/167095 ΦΕΚ Α.Α.Π. 237/4-11-2016) και το εγκεκριμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Βόλου.

       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

       Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 του Ν.3463/06).

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

       Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης υπηρεσιών για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» ποσού 17.728.701,15€.

10      Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Επισκευή Στέγης Κτιρίου Σπίρερ".

11      Ανάκληση της υπ' αριθμ. 802/2019 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση μελέτης του έργου "Κατεδάφιση Δημοτικού Κτιρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας", προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

12      Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2018".

13      Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευή Κεκλιμένου Διαδρόμου Ανέλκυσης και Καθέλκυσης Σκαφών στις Ν. Παγασές".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

14      Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

15      Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
4
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 9 Μάρτιος, 2020