4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 23/2/2018

Αρ. Πρωτ. : 16635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων (Ν. ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΣ & Γ. ΣΠΑΘΗΣ Ο.Ε.).

2. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.) - από αναβολή υπ' αριθ.3/2018 απόφαση -.

3Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στο Βόλο, στην οδό Δημητριάδος με Φιλελλήνων, (υπ' αριθ.7/2018 απόφαση του

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).


Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

4. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 787/2011 Α.Δ.Σ., περί αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων στα Ο.Τ. 223 και 225 στις Νέες Παγασές και αποζημίωσης επικειμένων μετά την υπ' αρ. 7572/2016 διορθωτική πράξη της 5ΔΒ/2010 μεμονωμένης πράξης

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσκύρωσης οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 1,30 τ.μ. στην ιδιοκτησία Αντωνίου Δημητρίου στις Βόρειες Συνοικίες του Δήμου Βόλου.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Κων/νου.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του Κων/νου.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία κληρ. Μπέτσου Νικόλαου.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης & επικειμένων του οικοπέδου με κ.α. 610203 συνιδιοκτησίας Βλάχου Παρασκευής, στο Ο.Τ.195 κατόπιν της υπ’αριθ.6483/16-1-2015 Απόφασης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για διόρθωση της αριθ.10/95 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Στούπι-Αλωνάκι» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης & επικειμένων του οικοπέδου με κ.α. 201504 ιδιοκτησίας Μάντση Ιωάννη, στο Ο.Τ.13Β της υπ’ αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά", της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ. 88 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγ. Γεωργίου Ν. Αγχιάλου.


Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Σφενδάμι) που βρίσκεται στην οδό Δη. Γεωργιάδου αρ.65, κατόπιν αίτησης της κ. Κουκουβίνου Αποστολίας.

13. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (Νερατζιών) που βρίσκονται στην οδό Ρ. Φεραίου αρ.113, κατόπιν αίτησης της κ. Παπαρίζου Ευθαλίας.

14. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ακακίας) που βρίσκεται στην οδό Ζωοδόχου Πηγής αρ.6, κατόπιν αίτησης της κ. Καϊάφα Χρήστου.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
4
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος, 2018