4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Βόλος, 13-11-2015

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                Αρ. πρωτ.: 111144

 

                                                                 Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                      Διαβούλευσης

                                                                              (όπως πίνακας αποδεκτών)

 

                                                                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 4η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 «Παρουσίαση της 1ης Φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης-Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015-2019»

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
4
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος, 2015