4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  9/4/2020

Αρ. Πρωτ. : 23721

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 13:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την υπ’ αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.     Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (πεύκου) που βρίσκεται επί της οδού Βασιλειάδου – Παπαδοπούλου στη Νέα Αγχίαλο, κατόπιν αίτησης κυρίου Ρουπακιά Αριστείδη (υπ' αριθ.02/2020 απόφαση της Κοινότητας Νέας Αγχιάλου).

2.     Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων δένδρων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στον Άγιο Βλάσιο, κατόπιν της 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Βλασίου.

3.     Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δένδρων που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Αναλήψεως αρ.8, στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης του κυρίου Καραμπουτάκη Δήμου.

4.     Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Λ. Μαβίλη αρ.65 Γ στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης του κυρίου Ρούμπου Γεώργιου.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

5.     Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβάλλοντος (ΜΠ) για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου λατομείου σχιστόλιθου, της "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ", που βρίσκεται στη θέση "Αρκουδόρεμα", Δ.Κ. Διμηνίου του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων  ΠΕ Θεσσαλίας.

 

 

Ο Πρόεδρος της

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
4
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 13 Απρίλιος, 2020