5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  03/04/2023

                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 24577

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.2 του Ν.3852/2010, κατόπιν γραπτού αιτήματος 17 δημοτικών συμβούλων.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αίτημα για τη διεξαγωγή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης του Δήμου σχετικά με την σχεδιαζόμενη δημιουργία πλωτού σταθμού μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στον Παγασητικό".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
5
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 7 Απρίλιος, 2023