5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 11/3/2016

Αρ. Πρωτ. : 21634

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                             

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.   Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΑΛΗΔΡΟΜΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ με χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ που βρίσκεται στην ΠΟΡΤΑΡΙΑ Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.

2.   Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. της ΑΝΑΜΑΡ ΠΗΛΙΟ Ι.Κ.Ε. με χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εντός ξενοδοχείου ΑΝΑΜΑΡ ΠΗΛΙΟ ΡΙΖΟΡΤ που βρίσκεται στα ΧΑΝΙΑ Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

3.   Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθ.170/2015 Κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων εντός του ενιαίου Δήμου Βόλου.

Η Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
5
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 16 Μάρτιος, 2016