5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  7/5/2020

Αρ. Πρωτ. : 26908

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1     Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας Σοφίας Μαρκά χας Γεωργίου, που βρίσκεται στην Αγριά Βόλου και επί της οδού Δρακείας (πρώην Α. Παπανδρέου)  στην πλατεία Ειρήνης, (υπ' αριθ.4/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγριάς).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

    Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων δένδρων (Σοφόρα) που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου της οδού Χατζηαργύρη αρ.111 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Κοσμά Νικολάου.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

3     Λήψη απόφασης για την τροποποίηση  σχεδίου πόλης Βόλου στα Ο.Τ.1296, 1297, 1297α, 1298 περιοχής ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ - ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ, για την κατασκευή  Πράσινου Σημείου.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

    Έκφραση γνώμης επί του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘‘Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου στη θέση «Κάκκαβος» της Δ.Ε. Αισωνίας, του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

5     Λήψη απόφασης επί του αιτήματος χορήγησης δωρεάν άδειας τοποθέτησης σταθερού δειγματολήπτη μέτρησης ατμοσφαιρικού αέρα στην ταράτσα του 21ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

                                                                                                                

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
5
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 11 Μάιος, 2020