Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

61Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                    ΒΟΛΟΣ 4/12/2020

                                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 86346
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                           Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                           ΠΡΟΣ

                                                                      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

   Σας προσκαλούμε στην 61η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:15, με τα κάτωθι  θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

     Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

      Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
 

    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        1    Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

        2    Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

        3    Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

        4    Λήψη Απόφασης για απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (ΧΕΠ 4776/2020 ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ).

        5    Λήψη Απόφασης για απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (ΧΕΠ 4778/2020 ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ).

        6    Λήψη Απόφασης για απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (ΧΕΠ 4152/2020 ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ).

        7    Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των δαπανών και  των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του υπαλλήλου Βούλγαρη Νικολάου».

        8    Λήψη απόφασης σχετικά με την ακύρωση της αριθ. 621/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Βόλου», σε συμμόρφωση με την με αριθμό 1488/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και έγκριση της νέας μελέτης και κατάρτισης νέων όρων διακήρυξης, για την διενέργεια του ανωτέρω Διαγωνισμού.

        9    Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή της από 20-11-2020 αίτησης της εταιρείας «SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» για απομείωση ποσού της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για  τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.215.768,83€ με ΦΠΑ».

       10   Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς έτοιμων γευμάτων για τους άπορους δημότες.
 

    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       11   Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

       12   Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του έργου: 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΣΤΑΔΙΟΥ και Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ".

       13   Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΣΤΑΔΙΟΥ και Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ".

       14   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης Μελέτης «ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ».

       15   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019".

       16   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ».

       17   Παράταση προθεσμίας της προμήθειας: «Προμήθεια μαρμάρων για αντικατάσταση των φθαρμένων σε κοινόχρηστους χώρους».

       18   Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΔΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».

       19   Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ».

       20   Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια: "Προμήθεια Υλικών Φωτεινής Σηματοδότησης", προϋπολογισμού 41.217,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

       21   Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ   ΕΤΟΥΣ 2020».

       22   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τελικό - Τακτοποιητικό) του έργου: ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ’.

       23   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του Έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

       24   Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 1ης ΣΣΕ του Έργου: «Συντήρηση Πλακοστρώσεων Πεζοδρομίων και Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2019».

       25   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ".

       26   Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., 1ου ΠΚΤΝΜ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ".

       27   Ανάκληση της υπ' αριθ.661/2020 απόφασης Ο.Ε. και έγκριση εκ νέου του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2019".
 

    ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

       28   Άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστου παντός υπευθύνου.

                                                                                     Ο Πρόεδρος της

                                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                         

                                                                                        ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
61
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 8 Δεκέμβριος, 2020