69Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  2/11/2023

Αρ. Πρωτ. : 80331

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Σας προσκαλούμε στην 69η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την αριθμ. 374/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023 και ώρα έναρξης 08:45 και λήξης 09:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας επί των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:praktika@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

            Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6  του Ν. 4555/2018, έγκειται στο γεγονός : α) της  κάλυψης αναγκών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και β) της άμεσης αποκατάστασης ζημιών και κάλυψη αναγκών  διαχείρισης  των πλημμύρων Σεπτεμβρίου 2023  στο Δήμο Βόλου.

       Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

     Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

         1     Λήψη απόφασης για την 29η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

         2     Λήψη απόφασης για την 30η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (διαπιστωτικού χαρακτήρα).

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής         

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
69
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 3 Νοέμβριος, 2023