6Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ   7/2/2024

                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 10565

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 6η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024 με ώρα έναρξης 09:00 και λήξης 09:15, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • του άρθρο 67 του Ν.3852/2010,όπως ισχύει,
  • της με αρ. πρωτ. 8182/26-01-2024 εγκυκλίου 98 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktika@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, έγκειται στο γεγονός:

α) ως προς το θέμα 1, της ανάγκης άμεσης υλοποίησης του έργου, λόγω χρονοδιαγράμματος,

β) ως προς το θέμα 2, της ασφαλούς λειτουργίας του δημοτικού πολυόροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος, καθώς και της καθημερινής απώλειας εσόδων του Δήμου.

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού (διαπιστωτικού χαρακτήρα) του Δήμου, οικονομικού έτους 2024.(απόφαση Δ.Ε.)

2.  Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024. (απόφαση Δ.Ε.)

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Θεοδώρου

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
6
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος, 2024