6Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βόλος, 22/3/2019

Αρ. Πρωτ. : 24721

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό τόπου παρελάσεων της Δ.Ε. Αρτέμιδας (απόφαση 1/2019 Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων)

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χώρου σε κεντρικό σημείο της πόλης, με σκοπό την υλοποίηση προωθητικής ενέργειας και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων. (απόφαση 19/2019 Δ.Κ. Βόλου)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

3. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 538/2018 απόφασης Δ.Σ. για τον ορισμό μελών της "Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης" της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 99/2017".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

5. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)

6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

7. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ξενώνα "Αχιλλέας" που βρίσκεται στην πλατεία Μακρινίτσας.

9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ελαιοπεριβόλου στη θέση "Μυροβίλι" της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας.

10. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

11. Λήψη απόφασης για την ανανέωση μισθωτικών συμβάσεων για τα ακίνητα ιδιοκτησίας κληροδοτημάτων "Χρυσούλα Ζώγια" και "Απόστολου Αλεξ. Δράκου" που συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Στέγαση και Επανένταξη".

12. Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπέρ Τ.Κ. Αγ. Βλασίου). (απόφαση 45/2019 Ο.Ε.)

13. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή ποδηλατοδρομίου στην περιοχή του Πανθεσσαλικού Σταδίου στη Ν.Ιωνία Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

14. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης του Δήμου Βόλου, “Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου” στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Άξονας προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του Υπουργείου Εσωτερικών.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 065 και τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

16. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου, με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή εκτίμησης μοναδιαίας αξίας ζώου ή προϊόντος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

17. Λήψη απόφασης για την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

19. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης το έργου "Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς".

20. Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποίησης μελέτης ως προς τις τιμές και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση της οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της Λαχαναγοράς", προϋπολογισμού 1.950.000,00€.

21. Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποίησης μελέτης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου σχολικού συγκροτήματος".

22. Λήψη απόφασης επανέγκρισης της μελέτης, λόγω αλλαγής συντελεστή Φ.Π.Α. και διενέργειας της προμήθειας "Εξοπλισμός πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου", προϋπολογισμού 198.548,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

23. Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης του έργου "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2019", προϋπολογισμού 300.000,00€.

24. Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019", προϋπολογισμού 30.000,00€.

25. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου", προϋπολογισμού 258.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

26. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου", προϋπολογισμού 1.880.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Γενικές συντηρήσεις δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκα, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2014".

28. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Διμήνι Δ.Ε. Αισωνίας".

29. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας".

30. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Επισκευή και Βελτίωση Αθλητικού Κέντρου Συνοικίας Χιλιαδούς".

31. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινοχρήστους χώρους".

32. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στα Πλατανάκια Ανακασιάς Δ.Ε. Ιωλκού".

33. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επισκευή στέγης κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν.Ιωνίας".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ.88 της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Αγ. Γεωργίου Νέας Αγχιάλου, μετά από την αρ.17/2018 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού υποχρεώσεων Τάσιου Αντωνίου και του Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ.Γ475 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου και έγκριση αποζημίωσης. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

36. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας κληρονόμων Σκοπελίτη Ευκλείδη του Νικολάου, σύμφωνα με την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης φερόμενης ιδιοκτήτη Κωστάμη Μαρίας του Κωνσταντίνου, στο Ο.Τ.ΔΡΜ της περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

38. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης φερόμενου ιδιοκτήτη Τσιμά Ανέστη του Νικολάου, στο Ο.Τ.272 της περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

39. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξης Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία ΣΚΟΥΖΕ ΖΩΓΡΑΦΙΑ του Κων/νου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

40. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για κατάργηση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 287 της συνοικίας Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 4315/2014 για τμήμα που υπερβαίνει την οφειλόμενη εισφορά σε γη. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

41. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ' αρ. 408/2011 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 728 της περιοχής «Μαχαιρίτσα» της δημοτικής ενότητας Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

42. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Δ. Βόλου & Διαγραμμίσεις - Πιλοτικές Εφαρμογές Νέων Υλικών".

43. Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης Δ.Σ. 438/2018 και της Τεχνικής Έκθεσης που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 438/2018 απόφαση Δ.Σ. Βόλου και αφορά την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Ν. Ιωνίας».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

44. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (Λεύκες) που βρίσκονται στην οδό Αγ. Διονυσίου αρ.23, στη Ν. Ιωνία Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Μουργελά Γεώργιου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

45. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (Μουριές) που βρίσκονται στην οδό Πάριδος αρ.10, στη Ν. Ιωνία Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Μπαλτσαβιά Χρήστου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

46. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ελιά) που βρίσκεται στην οδό Στ. Ιωάννου αρ.30, στη Ν. Ιωνία Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Καραχάλιου Αλεξάνδρας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

47. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (βαρχυχίτωνας) που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου αρ.100, στη Ν. Ιωνία Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Ζάνα Ευάγγελου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

48. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

49. Έγκριση της υπ' αριθμ. 112/2019 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού και στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

50. Έγκριση της υπ' αριθμ. 59/2019 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.

51. Έγκριση της αριθμ.122/2019 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, που αφορά στην ονομασία Δημοτικού Γηπέδου Αγριάς σε γήπεδο "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
6
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 26 Μάρτιος, 2019