6Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  10/4/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 26449

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.2 του Ν.3852/2010, κατόπιν γραπτού αιτήματος 17 δημοτικών συμβούλων.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αίτημα για τη διεξαγωγή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης του Δήμου σχετικά με την σχεδιαζόμενη δημιουργία πλωτού σταθμού μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στον Παγασητικό".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
6
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 18 Απρίλιος, 2023