6Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 13/4/2018

Αρ. Πρωτ. : 32115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου Μουσικής στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ "ΝΕΑ ΡΕΜΒΗ" που βρίσκεται στην οδό Αγ. Βαρβάρας αρ. 23, στην Ανακασιά Δήμου Βόλου.
2. Λήψη απόφασης για την αφαίρεση άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων ΚΥΕ (ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.).
3. Λήψη απόφασης για την αφαίρεση άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων ΚΥΕ (ΠΙΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).
4. Λήψη απόφασης για την αφαίρεση άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων ΚΥΕ (ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (αείλανθοι-Ailanthus altissima) που βρίσκονται στην οδό Γιαννοπούλου αρ. 16 (στη διασταύρωση με την οδό Δελμούζου), κατόπιν αίτησης του κ. Ανδρέου Ανδρέα.
6. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Νεραντζιά) που βρίσκεται στην οδό Ανθ. Γαζή με Κασσαβέτη, κατόπιν αίτησης του κ. Τοπούζογλου Δημητρίου.
7. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Αείλανθος) εντός ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου (όπου υπήρχε το πρώην Στέκι Παιδιού του Δήμου Βόλου), από την πλευρά της οδού Σταθά, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Γαλλίας, κατόπιν αίτησης του κ. Χριστοδούλου Γεωργίου.
8. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ακακία) που βρίσκεται στην οδό Κ.Καρτάλη 313, κατόπιν αίτησης του κ. Νικολάου Τσιγιανελλή.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικείμενων λόγω ρυμοτόμησης του οικοπέδου με κ.α. 2012008 συνιδιοκτησίας Παπακωνσταντίνου Βασιλικής συζ. Δροσόπουλου Ελευθέριου, στο Ο.Τ. 158 της υπ' αριθμ.1/2008 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δεξαμενή" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτόμησης του οικοπέδου με κ.α. 2012008 συνιδιοκτησίας Δροσόπουλου Ελευθέριου, στο Ο.Τ. 158 της υπ’ αριθ.1/2008 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δεξαμενή» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.
11. Λήψη απόφασης επί του θέματος "Αποζημίωση μετά τον συμψηφισμό με την εισφορά σε χρήμα για το ακίνητο με κ.α. 090931 στα Ο.Τ. 1558, 1559, 1560 και 1561 στις Βόρειες Συνοικίες του Δήμου Βόλου".
12. Λήψη απόφασης για αποζημίωση από την κυρωμένη 2/99 Πράξης Εφαρμογής του Ν.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία Δεληγιάννη Περσεφόνη του Νικολάου.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
6
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 17 Απρίλιος, 2018