71Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ   9/11/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 82200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 71η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, την Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Υποβολή Πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και  Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βόλου, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και προμήθεια φρέσκου γάλατος δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Βόλου, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ & ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Μ Βόλου, διάρκειας δύο  (2) ετών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.494.701,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

2.  Υποβολή πρακτικού διενέργειας  ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τα έτη 2023 - 2025 ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 194.360,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

3.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κατωχωρίου Μούκα Δημητρίου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.  Υποβολή πρακτικού I (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» & «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

5.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ».

6.  Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023».

7.  Έγκριση απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 ( από 3-10-2023 έως 27-10-2023) στo Δήμο Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

8.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις - πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2023».

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
71
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος, 2023