72Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ    16/11/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 84074

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 72η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης για την 31η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

2.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024.

3.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024.

4.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024.

5.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024.

6.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων, ιαματικών ή μη υδάτων, για το έτος 2024.

7.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2024.

8.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το έτος 2024.

9.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2024.

10.  Λήψη απόφασης σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν. Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2024.

11.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2024.

12.  Λήψη απόφασης για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε κοινωνικά ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.

13.  Λήψη απόφασης για την   «Προέγκριση δαπανών τμήματος δημοσίων σχέσεων»

14.  Υποβολή πρακτικού Γ’ Φάσης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων)  του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δήμου Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 83.886,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

15.  Υποβολή πρακτικού της Β’ Φάσης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) Μηχανημάτων Έργου και τριών (3) Φορτηγών του Δήμου Βόλου, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 809.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

16.  Λήψη απόφασης σχετικά με την Κατάρτιση όρων για απευθείας εκμίσθωση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Κων/νου Απ. Αρχιμανδρίτου» που βρίσκεται στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17.  Έγκριση μελέτης με τίτλο « Εργασίες επισκευής του ανελκυστήρα στο κτίριο του Δημαρχείου Βόλου μετά τη θεομηνία DANIEL».

18.  Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες απάντλησης υδάτων από τα υπόγεια των κτιρίων Σπίρερ και Αδαμόπουλου».

19.  Έγκριση μελέτης με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών».

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

20.  Λήψη  απόφασης επί του θέματος «Εξώδικος  συμβιβασμός  για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών Φραγκούλη Χρυσοστόμου και Φραγκούλη Αναστασίας, στον Άγιο Σπυρίδωνα της  Δ.Ε. Νέας  Ιωνίας  του  Δήμου  Βόλου».

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

21.  Λήψη απόφασης για την απευθείας Προμήθεια μηχ. Εξοπλισμού (hardware) , λογισμικού (software) και λοιπού εξοπλισμού (γεννήτριες –αντλία ) για την πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές (Θεομηνία DANIEL) ΟΠΣ 5221261.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤ.-ΚΑΠΗ-Δ.ΥΓΕΙΑΣ

22.  Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1-1-2023 μέχρι και 30-6-2023.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

23.  Λήψη απόφασης για αναγγελία απαιτήσεων σε διενεργούμενο στις 14-02-2024 αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου οφειλέτη του Δήμου Βόλου.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
72
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2023