73Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  21/11/2023

Αρ. Πρωτ. : 85783

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 73η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης  την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την αριθμ. 374/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6  του Ν. 4555/2018, έγκειται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης  των διαδικασιών αντιμετώπισης των  δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Λήψη απόφασης για την   «Προέγκριση δαπανών τμήματος δημοσίων σχέσεων».

2.    Τροποποίηση της υπ αριθμ. 596/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά με την παραχώρηση   μέρους της πλατείας Ρήγα Φεραίου για τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου 2023-2024.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
73
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος, 2023