76Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  7/12/2023

Αρ. Πρωτ. : 90514

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 76η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την   «Προέγκριση δαπανών τμήματος δημοσίων σχέσεων».

2.  Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024.

3.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς», για το έτος 2024, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

4.  Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος της  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης   ευρισκόμενης στην Ν.Ιωνία  Βόλου».

5.  Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των πρακτικών της  πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ελαιοπεριβόλου στη θέση «Σταυρός» της Τοπικής Κοινότητας  Δράκειας  Δ.Ε. Αγριάς».

6.  Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του δημοτικού καφενείου «Θεόφιλος» στη Μακρινίτσα».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.  Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».

8.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL - ELIAS».

9.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο «Επισκευή -συντήρηση όψεων στο 5ο Λύκειο Βόλου».

10.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών στα 1ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία Ν. Ιωνίας».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

11.  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. ΑΟ427/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

12.  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 283/2023 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία).

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
76
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος, 2023