78Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  21/12/2023

Αρ. Πρωτ. : 94584

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 78η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης  την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την αριθμ. 374/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δημαρχείο Βόλου , με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6  του Ν. 4555/2018, έγκειται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης  των διαδικασιών αντιμετώπισης των  δαπανών των χριστουγεννιάτικων  εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.     Λήψη απόφασης για την   «Προέγκριση δαπανών τμήματος δημοσίων σχέσεων».

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
78
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος, 2023