7Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 8/2/2024

            Αρ. Πρωτ. : 10754

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • του άρθρο 67 του Ν.3852/2010,όπως ισχύει,
  • της με αρ. πρωτ. 8182/26-01-2024 εγκυκλίου 98 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, έγκειται στο γεγονός:

α) ως προς το θέμα 1, της ανάγκης άμεσης υλοποίησης του έργου, λόγω χρονοδιαγράμματος,

β) ως προς το θέμα 2, της ασφαλούς λειτουργίας του δημοτικού πολυόροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος, καθώς και της καθημερινής απώλειας εσόδων του Δήμου.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού (διαπιστωτικού χαρακτήρα) του Δήμου, οικονομικού έτους 2024. (απόφαση 51/2024 Δ.Ε.)

2.  Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024. (απόφαση 50/2024 Δ.Ε.)

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Θεοδώρου

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος, 2024