7Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 9/5/2018

Αρ. Πρωτ. : 39755

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

(το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της λήψης απόφασης, εντός έξι (6) μηνών  από την έναρξη της ισχύος του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4497/17.

2. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4497/17.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 11 Μάιος, 2018