7Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  25/5/2020

Αρ. Πρωτ. : 31545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί  δια περιφοράς, την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020, με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την υπ’ αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της άμεσης εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της έναρξης της λειτουργίας των καταστημάτων.

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

    Λήψη απόφασης για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Μελούνας σύμφωνα με το Νόμο 4688/24-5-2020, άρθρο 65, παράγραφος 7.

2     Λήψη απόφασης για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Σαρανταπόρου σύμφωνα με το Νόμο 4688/24-5-2020, άρθρο 65, παράγραφος 7.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 26 Μάιος, 2020