7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 11/4/2019

Αρ. Πρωτ. : 31366

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Έκδοση Ψηφίσματος αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών από το στρατόπεδο Συν/χη Γεωργούλα.
2. Έγκριση του Πρακτικού της Συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Καλλιτεχνικής Επιτροπής Βόλου της 10ης Απριλίου 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)
4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σύμβασης που αφορά στο αγροτεμάχιο με αριθμό 9 με ΚΑΕΚ 350572453001, που βρίσκεται στη θέση "Λόγγος" στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Βόλου.
7. Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σύμβασης που αφορά στο αγροτεμάχιο με αριθμό 16 με ΚΑΕΚ 350572454001, που βρίσκεται στη θέση "Λόγγος" στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Βόλου.
8. Λήψη απόφασης παροχής σύμφωνης γνώμης για χορήγηση παράτασης μίσθωσης για την υλοποίηση των τμημάτων 6γ, 10α και 10β του δάσους Μακρινίτσας και των τμημάτων 4α και 5α του δάσους Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισήγηση)
9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, για το έτος 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισήγηση)
10. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Καραγκιόζη Παναγιώτη).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην οδό Λεμάν στις Νέες Παγασές και Πλατεία Λαμπράκη".
13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα και εξωραϊσμός του Αθλητικού Κέντρου "ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ"".
14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2015".
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2016".
16. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ανακατασκευή οδού Σέκερη".
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν. Ιωνίας έτους 2014"  (εισήγηση)
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν. Ιωνίας έτους 2015" (εισήγηση)
19. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2014".
20. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Κατασκευή 4 σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσωνος) 2.Τελωνείο (Λαμπράκη-Παπαδιαμάντη) 3. ΚΤΕΛ (Αθηνών, Λαμπράκη και Σέκερη) 4.Διμηνίου (Λαρίσης, Δερβενακίων, Μπότσαρη)".
21. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2018", για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
22. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2018", για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισήγηση)
23. Λήψη απόφασης για την εκποίηση - ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 15 Απρίλιος, 2019