7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ   19/4/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 28210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 67 παρ.2 του Ν.3852/2010 και 96 παρ.3 του Ν.3463/2006, κατόπιν γραπτού αιτήματος 17 δημοτικών συμβούλων.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αίτημα για τη διεξαγωγή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης του Δήμου σχετικά με την σχεδιαζόμενη δημιουργία πλωτού σταθμού μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στον Παγασητικό".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 24 Απρίλιος, 2023