7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 14/4/2016
Αρ. Πρωτ. : 3235

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 19 Απριλίου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ


Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1 Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΜΕΤΑΞΟΓΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στη ΔΡΑΚΕΙΑ Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.
2 Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΤΣΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ με χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ που βρίσκεται στην ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΠΑΤΕΡΑΚΙ) Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.
3 Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ με χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στη ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.
4 Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΓΡΙΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ).
5 Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ).
6 Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΠΙΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).
7 Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καταστήματος (ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ) -από αναβολή υπ' αριθ.258/2015 απόφαση-.
8 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ) - από αναβολή υπ' αριθ.273/2015 απόφαση-.
9 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΔΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) -από αναβολή υπ' αριθ.52/2016 απόφαση-.
10 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) -από αναβολή υπ' αριθ.53/2016 απόφαση-.
11 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ) -από αναβολή υπ' αριθ.54/2015 απόφαση-.
12 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) από αναβολή υπ' αριθ.55/2016 απόφαση-.
13 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΒΟΔΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
14 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ).
15 Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη Δ.Ε. Βόλου στη συμβολή των οδών Αντωνοπούλου και Γαλλίας.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
16 Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Πεύκου) που βρίσκεται επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛ.ΑΣ αρ.125, κατόπιν αίτησης του κ. Γεωργίου Γαρυφάλου.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
17 Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας ίδρυσης επιχείρησης με χρήση «καφενείο –ουζερί -ψησταριά», στο Αϊδίνι της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου (Γκόλια Αναστασία).
18 Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος με χρήση «μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος(αναψυκτήριο)», στα Κάτω Λεχώνια Δήμου Βόλου (Ξανθοπούλου Μυρονίκη).
19 Λήψη απόφασης τροποποίησης της 170/2015 κανονιστικής απόφασης παραχώρησης χρήσης κ.χ. εντός του ενιαίου Δήμου Βόλου- από αναβολή υπ' αριθ.48/2016 απόφαση-.
20 Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξης Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία ΗΒΗΣ ΡΗΓΑ - ΚΑΤΣΑΛΗ.
21 Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξης Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ χα Ελευθερίου.
22 Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξης Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ συζ. Αθανασίου.
23 Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξης Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΗΓΑ του Κων/νου.
24 Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξης Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία κληρ. Τριανταφυλλίδη - Παραθύρη Μαρίας
25 Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης των ιδιοκτησιών με κ.α. 040516α και 040516γ,στο Ο.Τ. Γ600, στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου, της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας, εντός της 2/93 Πράξης Εφαρμογής.
26 Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης ιδιοκτησίας Θωμαϊδη Αιμίλιου στο Ο.Τ.166, σύμφωνα με την κυρωμένη αριθ.10/95 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «Στούπι-Αλωνάκι» Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.
27 Λήψη απόφασης έγκρισης διάθεσης χώρου για την εκτέλεση έργου υδρευτικής γεώτρησης σε κοινόχρηστο χώρο.
28 Γνωμοδότηση για την έγκριση κατασκευής τέντας, στη Ν. Αγχίαλο, εντός του κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την Υ.Α. 52716/20-11-2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ κατόπιν αίτησης Βασιλού Γιαννούλας.
29 Γνωμοδότηση για την έγκριση κατασκευής τέντας, στον Βόλο, εντός του κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την Υ.Α. 52716/20-11-2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ κατόπιν αίτησης Καρακάση
30 Χωροθέτηση πέντε (5) νέων θέσεων περιπτέρων στη Δ.Ε. Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
31 Κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Γαμβέτα, μεταξύ των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος στον Βόλο.
32 Κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:Καθορισμός προτεραιότητας της οδού Γαμβέτα μεταξύ των οδών Γαλλίας και Δημητριάδος.
33 Κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Επαναπροσδιορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Εσφιγμενίτου αρ. 79, στον Βόλο.
34 Κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βλαχάβα, μεταξύ των οδών Δημητριάδος και Πολυμέρη στο Βόλο.
35 Επανακαθορισμός χώρου στάθμευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην 14η Διοικητική Μονάδα Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας στην οδό 30ης Ιουλίου μεταξύ των οδών Ελληνικής Αεροπορίας και Παπάγου.
36 Κρίση αιτήματος για οριοθέτηση θέσης στάθμευσης του λεωφορείου του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που βρίσκεται στην οδό Γιαννιτσών 2 με Μητρ. Γρηγορίου, στα Παλιά Βόλου.

Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 19 Απρίλιος, 2016