7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  22/5/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 30921

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2.   Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση λιβαδιών στη Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας.

3.   Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των ελαιοπεριβόλων "Καναβάκι Τμήμα 1ο" και "Κουτράχι" της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

4.   Λήψη απόφασης παροχής σύμφωνης γνώμης για χορήγηση παράτασης μίσθωσης για την υλοτόμηση των τμημάτων 10, 2 και 3 του δάσους Λέσχιανης.

5.  Λήψη απόφασης παροχής σύμφωνης γνώμης για χορήγηση παράτασης μίσθωσης για την υλοτόμηση των τμημάτων 6Β, 8Α, 8Β, 8Γ, 11A και 11Β του δάσους Μακρινίτσας.

6.  Λήψη απόφασης παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020 - ΦΕΚ 1864/Β΄/15-5-2020, κατόπιν δημοπρασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

7.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου και προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

8.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πωλητή λαϊκών αγορών (βιολογικής γεωργίας) (ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).

9.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ).

10.  Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Κλόκας Χαράλαμπος)

11.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (απόφαση 43/2020 Ε.Π.Ζ.)

12. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας Σαμούρη Νικολάου του Γρηγορίου, που βρίσκεται στην οδό Γιάννη Δήμου με Μεταμορφώσεως. (απόφαση 46/2020 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.  Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης του έργου "Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου", προϋπολογισμού 1.360.000,00€.

14.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας".

15.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος - Φιλελλήνων".

16.  Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προμηθειών με τίτλο "Προμήθεια οικοδομικών υλικών", συνολικού ποσού 22.246,53€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

17.   Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή χώρων υγιεινής για τα 32ο, 10ο Νηπιαγωγεία & 18ο, 29ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου".

18.   Λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης, για τρεις μήνες, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Βόλου".

19.  Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

20. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

21.  Λήψη απόφασης για την 1η παράταση προθεσμίας του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

22.  Λήψη απόφασης για τη 2η παράταση προθεσμίας του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

23.  Λήψη απόφασης για την 3η παράταση προθεσμίας του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2018".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

24. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 30/12/2020.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

25. Έγκριση της υπ' αριθμ.93/2020 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. που αφορά στον καθορισμό διδάκτρων για τους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς των παιδιών που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, περιόδου Σεπτέμβριος 2020– Ιούλιος 2021.

26. Έγκριση της υπ' αριθμ.94/2020 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στον καθορισμό κριτηρίων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή παιδιών στους βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς και τις δομές ΚΔΑΠμεΑ για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 – Ιούλιος 2021.

27. Έγκριση της υπ' αριθμ.95/2020 απόφασης της ΚΕ.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στον καθορισμό τιμολογίου μεταφοράς παιδιών από και προς τους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 – Ιούλιος 2021.

28.  Έγκριση της υπ' αριθμ.96/2020 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στον καθορισμό τιμολογίου συμμετοχής στα προγράμματα των ΚΔΑΠ, για τα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, περιόδου Σεπτέμβριος 2020 – Ιούλιος 2021.

29.  Έγκριση της υπ' αριθμ.97/2020 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στην διαδικασία ένταξης στο θερινό πρόγραμμα 2020 των ΚΔΑΠ.
 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
7
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 26 Μάιος, 2020