8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  17/3/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 19882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Μεικτή Συνεδρίαση) - σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»- τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε, τον τρόπο συμμετοχής σας στη Συνεδρίαση, έως και την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 στο e-mail: praktikadb@volos-city.gr.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 7/2022 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου, αναφορικά με την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο βόρειο μέρος της Πλατείας Ελευθερίας (επί της Ανθ. Γαζή) στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Ηλιοτρόπια, λόγω αναγκαιότητας μετακίνησης του εκθετηρίου προϊόντων από την πλατεία Πανεπιστημίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.   Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε)

3.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4.   Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής περί επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

5.   Λήψη απόφαση για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ.6 του Ν.3463/2006)

6.   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στο σύλλογο «ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

7.   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στο υπόγειο του δημοτικού κτιρίου ευρισκόμενου στην πλατεία Εθνικών Αναμνήσεων στη Ν.Ιωνία Βόλου.

8.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αχγιάλου.

9.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (κανό) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020 -ΦΕΚ 1864/Β΄/15-5-2020) κατόπιν δημοπρασίας.

10.  Λήψη απόφασης περί παροχής σύμφωνης γνώμης για χορήγηση παράτασης μίσθωσης για την υλοτόμηση των τμημάτων 9Α, 9Β, 14Α και 15 του δάσους Μακρινίτσας.

11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «Κων. Μουρογιάννη» (υπέρ Τοπ. Κοιν. Άνω Λεχωνίων). (απόφαση 1179/2021 Ο.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

12.  Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Βόλου για την επιτροπή εκτίμησης μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.   Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

14.   Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31-12-2022.

15.   Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γκίνη Ράλλη του Περικλή, με κ.α. 201630 στο Ο.Τ. 205 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 12/2022 Ε.Π.Ζ.)

16.   Λήψη απόφασης για αποζημίωση από την κυρωμένη 2/99 Πράξης Εφαρμογής του N.A. Τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την συνιδιοκτησία Στόικου Μαρίας του Παύλου (κληρονόμος Σταμάτη Αικατερίνης συζ. Παύλου Στόικου). (απόφαση 13/2022)

17.   Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης από μετατροπή γης σε χρήμα και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Κατσούρα Γεωργίας του Κων/νου, με κ.α. π010954 στο Ο.Τ. Γ55 της υπ’αριθ.3/93 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Αϊβαλιώτικα» του Δήμου Βόλου. (απόφαση 14/2022 Ε.Π.Ζ.)

18.   Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης από μετατροπή γης σε χρήμα και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Κατσούρα Παναγιώτη του Κων/νου, με κ.α. π010954 στο Ο.Τ. Γ55 της υπ’αριθ.3/93 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Αϊβαλιώτικα» του Δήμου Βόλου. (απόφαση 15/2022 Ε.Π.Ζ.)

19.   Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 9,70 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. π010109 στο Ο.Τ. Γ343, περιοχής Αγίου  Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση 16/2022 Ε.Π.Ζ.)

20.  Κρίση ένστασης κατά της 232/2021 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά στην τροποποίηση σχεδίου πόλης επί της οδού Φιλιππίδη μεταξύ Αθανασάκη και Αφών Βόλτου έμπροσθεν του Ο.Τ.789 της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, μετά την υπ' αριθ.111/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση 17/2022 Ε.Π.Ζ.)

21.   Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 3163, 3164 και 3165 της συνοικίας "Αγία Παρασκευή" της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου (κατάργηση κοινόχρηστου χώρου μετά από την υπ' αριθ.Α1126/2019 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου). (απόφαση 18/2022 Ε.Π.Ζ.)

22.   Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Αγχιάλου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τον Ν.4759/2020, φερόμενου ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Καμπούρη. (απόφαση 19/2022 Ε.Π.Ζ.)

23.   Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Αγχιάλου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τον Ν.4759/2020, φερόμενων ιδιοκτητών Γεωργίου και Βασιλείου Μπασδέκη. (απόφαση 20/2022 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

24.   Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί της οδού Αλεξάνδρου Μέρου 13 με Γοργοποτάμου στο Δήμο Βόλου κατόπιν αίτησης κυρίας Δόμπρογλου Δέσποινας. (απόφαση 9/2022 Ε.Π.Ζ.)

25.   Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δένδρων στην οδό Νικοτσάρα 142, κατόπιν αίτησης κυρίου Γεωργίου Σταμόπουλου. (απόφαση 10/2022 Ε.Π.Ζ.)

26.   Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου (Πεύκο) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Δημητρίου Πολιορκητού στον αριθμό 58 στην Δημοτική Ενότητα Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίου Στυλιανού Λαφιωνιάτη. (απόφαση 11/2022 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

27.   Λήψη απόφασης έγκρισης ανάθεσης εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

28.   Λήψη απόφασης έγκρισης ανάθεσης εργασίας αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα εντός του παραδοσιακού οικισμού στην Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

29.   Λήψη απόφασης για τη διενέργεια μονομερών εκταφών.

30.   Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου (LESLIE BARNES του JAMES)

31.   Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου (YORDANOVA DENA).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

32.   Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2022 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

33.   Έγκριση της υπ' αριθμ. 37/2022 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, σχετικά με την έγκριση εκ νέου τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
8
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 21 Μάρτιος, 2022