8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  20/4/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 28369

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης για την τιμητική ονομασία του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου με το όνομα "Βαγγέλης Παπαθανασίου".

2.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 2/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Σέσκλου, αναφορικά με την παραχώρηση στον Ιππικό Σύλλογο Βόλου "ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ", του βοηθητικού χώρου Γηπέδου Σέσκλου και των παροχών ύδρευσης για εκδήλωση στις 5 και 6 Μαΐου 2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Λήψη απόφασης για την 6η αναμόρφωση (διαπιστωτικού χαρακτήρα) προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

4.  Λήψη απόφασης για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

5.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

6.   Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.

7.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ.

8.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω αποχώρησης μισθωτή από το μίσθωμα.

9.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών γης σε χρήμα 20% λόγω εφάπαξ καταβολής συνολικής οφειλής (ΚΟΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ).

10. Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη τροποποίησης ως προς την αύξηση συμβατικού αντικειμένου λόγω αύξησης των τιμών της υπ' αριθ. πρωτ: 84401/1-11-2021 σύμβασης, σε ποσοστό 20% επί του υπολοίπου από το συνολικό συμβατικό ποσό 44.402,81€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ του Δήμου Βόλου ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ».

11.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος.

12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία Άνω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018).

13.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της αίθουσας του δημοτικού αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου στο Σύλλογο των εν Θεσσαλία Οξυωτών «Η ΟΞΥΑ» Νέας Αγχιάλου.

14.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 38609 ΕΞ 2023-ΦΕΚ 1432/Β΄/10-03-2023, κατόπιν δημοπρασίας.

15.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση τροχήλατου (αυτοκινούμενου ή μη) αναψυκτηρίου/ τροχήλατης (αυτοκινούμενης ή μη) καντίνας κατόπιν δημοπρασίας (Άγιος Λαυρέντιος).

16.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων κατόπιν δημοπρασίας (Αγ. Λαυρέντιος).

17.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων του τμήματος αιγιαλού 152,10 τ.μ. στην περιοχή «Σουτραλί» Αγριάς σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 38609 ΕΞ 2023 -ΦΕΚ 1432/Β΄/10-03-2023 κατόπιν δημοπρασίας.

18. Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 38609 ΕΞ 2023 -ΦΕΚ 1432/Β΄/10-03-2023 κατόπιν δημοπρασίας.

19.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης του χώρου στο Συγκρότημα Μουρτζούκου για τη λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου.

20. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 717/2017 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης-διαπιστωτικής πράξης περί λύσεως της συμβάσεως δωρεάς αναφορικά με το ευρισκόμενο στη Νέα Αγχίαλο οικόπεδο (πρώην κτίριο Αστυνομικού Τμήματος Ν. Αγχιάλου) και της συνεπεία αυτής επανακτήσεως υπό του Δήμου της κυριότητας του δωρηθέντος ακινήτου.

21.  Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασιών επισκευής του διαμερίσματος Ε1 πέμπτου ορόφου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Απόστολου Αλεξ. Δράκου» που βρίσκεται στο Βόλο στην οδό Κωνσταντά 88.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

22.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Βόλου 2020-2023.

23.  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της Προγραμματικής Περιόδου 2023-2027 που προτίθεται να υλοποιήσει η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.» και προσδιορισμός της περιοχής εφαρμογής σε επίπεδο Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας του Δήμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

24.  Λήψη απόφασης έγκρισης αιτήματος προς το Υπουργείο Εργασίας για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου 5 στην Παιδόπολη Αγριάς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25.  Λήψη απόφασης για την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

26.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».

27.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑ “ΠΑΛΑΙΑ” ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ».

28.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στις Γλαφυρές Δ.Ε. Ν.Ιωνίας».

29.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2022».

30.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΦΡΟΔΙΤΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.99/2017».

31.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ».

32.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (3ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ».

33.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

34.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».

35.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και πριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ».

36.  Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ".

37.  Λήψη απόφασης έγκρισης 4ης παράτασης του συμβατικού χρόνου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ».

38.  Λήψη απόφασης έγκρισης 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκεια Δ.Ε. Αγριάς -Δήμου Βόλου».

39.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την σύνταξη πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Υ.Π.ΕΝ. για το κτίριο του Δημαρχείου Βόλου» για 2 μήνες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

40.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους, έως 31/12/2023.

41.  Λήψη απόφασης για την αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης στην Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου για την εναρμόνιση των χρήσεων γης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. όπου ισχύουν χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

42.  Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Μελέτη Ανασύνταξης του Γ΄ Κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής Αγίας Παρασκευής. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

43.  Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των υπ' αριθ. 228/2015 και 592/2015 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου περί έγκρισης μελέτης χωροθέτησης διαφημιστικών πλαισίων στον Δήμο Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

44.  Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου του είδους Νεραντζιά (Citrus aurantium) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μεταμορφώσεως στον αριθμό 43 στην Δημοτική Ενότητα Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίας Μαρούσου Κερασίας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

45.  Λήψη απόφασης έγκρισης νέας σύμβασης για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1-4-2023 έως 31-12-2023.

46.  Λήψη απόφασης έγκρισης σύμβασης για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Ιδιωτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Μαγνησίας  για το χρονικό διάστημα από 1-4-2023 έως 31-12-2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

47.  Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου. (ΣΟΥΛΑΪ ΕΛΕΝΗ).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

48.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 58/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, αναφορικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

49.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 46/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με την έγκριση του ετησίου Σχεδίου Δράσης οικονομικού έτους 2023.

50.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 53/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

51.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 62/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023.

52.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 64/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων για το σχολικό έτος 2023-2024.

53.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 65/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με τον ορισμό επιτροπής για την επαναξιολόγηση επανεγγραφών και την αξιολόγηση των αιτήσεων για εισαγωγή παιδιών και κριτήρια επιλογής αυτών για τους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
8
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 24 Απρίλιος, 2023