9Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

 

Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2024

Αριθ. Πρωτ.: 13322

 

 

Πρόσκληση 9ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής, 1ου διμήνου 2024 (Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα Βόλου (Πλατεία Ρ. Φεραίου) την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00, στην 9η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, 1ου διμήνου 2024 (Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023, καθώς και της υπ’ αριθμ. 98 (α.π.8182/26-01-2024) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έως το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προς συζήτηση θεμάτων, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (e-mail: praktika@volos-city.gr ) έως ένα (1) θέμα ο καθένας.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προαναφερόμενες διατάξεις.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Θεοδώρου

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
9
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος, 2024