9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  14/4/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 27405

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Μεικτή Συνεδρίαση) - σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»- τη Μ.Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε, τον τρόπο συμμετοχής σας στη Συνεδρίαση, έως και την Μ.Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 στο e-mail: praktikadb@volos-city.gr.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.   Έγκριση της υπ' αριθμ. 11/2022 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου, αναφορικά με την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, για υπαίθρια δράση ενημέρωσης για το έργο του φιλανθρωπικού σωματείου πρωτοβάθμιας φροντίδας υπέρ παιδιών με καρκίνο ΛΑΝΑΣΣΑ.

2.   Έγκριση της υπ' αριθμ. 13/2022 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου, επί της αιτήσεως του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου στο Πάρκο Αναύρου.

3.  Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία αθλητικών γεγονότωνσε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες και ανάθεση στο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου της οργανωτικής ευθύνης των συν διοργανώσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.  Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή από τον Δήμο Βόλου δια των οικείων πιστώσεών του, των όποιων δαπανών απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της εκτελέστριας της διαθήκης Σκλείδη Ιωάννη του Αργυρίου δικηγόρου Βόλου κας Παπαδοπούλου Αναστασίας του Ανέστη. (απόφαση 271/2022 Ο.Ε.)

5.   Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε)

6.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

7.   Λήψη απόφασης για τον ορισμό των υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών ειδικού σκοπού Πάγιας Προκαταβολής που ανήκουν στο Δήμο Βόλου.

8.   Λήψη απόφασης αναφορικά με τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «ΞΕΝΙΑ PALACE ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία».

9.   Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στον οικισμό Κριθαριάς στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

10.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της αίθουσας του δημοτικού αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου.

11.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Σωρός» Νέων Παγασών Βόλου.

12.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δώδεκα (12) δημοτικών αγροτεμαχίων στη θέση «Λόγγος» της κτηματικής περιφέρειας Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου.

13.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας αμφιθεάτρου του Δράγνειου Δημαρχιακού Μεγάρου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

14.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ακινήτου στη θέση "Κακοσκάλι" που βρίσκεται στη Δ.Κ.Διμηνίου.

15.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων κατόπιν δημοπρασίας (Αγ. Λαυρέντιος).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

16.  Λήψη απόφασης έγκρισης παραχώρησης χρήσης του εξοπλισμού της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» στη δημοτική κοινωφελή επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δ. Βόλου.

17.  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 20,00 ΜW στη θέση «Γκέκας» και «Μικρή Βελανιδιά» και σταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 KV στη θέση «Μπαμπάκια Κουτρούση» της Δ.Ε. Φερών και Δ.Ε. Αισωνίας, του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του Δήμου Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

18.  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου, στη θέση «ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ» εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Βόλου και Ζαγοράς – Μουρεσίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με φορέα λειτουργίας την «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

19.  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τριών (3) ωφελουμένων με Βαριά Νοητική Υστέρηση στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δ.Βόλου στην Παιδόπολη Αγριάς και εξουσιοδότηση του εκάστοτε Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης για την ένταξη και αναπλήρωση αυτών όποτε απαιτείται κατόπιν εισήγησης της Διεπιστημονικής Ομάδας της ΣΥΔ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

20.  Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχωρήσεων σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

21.  Λήψη απόφασης σχετικά με τη αποδοχή και απόδοση εξόδων λειτουργίας σχολικής μονάδας για το 2ο Νηπιαγωγείο Αισωνίας Διμηνίου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

22.  Λήψη απόφασης σχετικά με τη συμπληρωματική κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

23.  Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχωρήσεων σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

24.  Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση τριών κενωθέντων περιπτέρων στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου: α) επί της Παγασών με Ρ. Φεραίου, β) επί της Αναλήψεως με Μακρινίτσης και γ) επί της Δονδολίνων με Γαρέφη. (απόφαση 24/2022 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25.  Λήψη απόφασης για την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

26.  Λήψη απόφασης περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

27.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31-12-2022.

28.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του  ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ 885 της συνοικίας «Νέα Δημητριάδα» της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 30/2022 Ε.Π.Ζ.)

29.  Λήψη απόφασης για την αποζημίωση της διεξαχθείσας απαλλοτρίωσης τμήματος οικοπέδου στην Άλλη Μεριά του Δήμου Βόλου, στον πληρεξούσιο δικηγόρο των δικαιούχων Βασίλειο Τζιώρα, σύμφωνα με την αριθ.166/2020 απόφαση του Εφετείου Λάρισας. (απόφαση 31/2022 Ε.Π.Ζ.)

30.  Λήψη απόφασης για την αποζημίωση της διεξαχθείσας απαλλοτρίωσης τμήματος οικοπέδου στην Άλλη Μεριά του Δήμου Βόλου, στους δικαιούχους Νικόλαο Βαρσαμή του Κωνσταντίνου, Δημήτριο Βαρσαμή του Κωνσταντίνου και Ιφιγένεια Βαρσαμή του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την αριθ.166/2020 απόφαση του Εφετείου Λάρισας και την αριθ.48/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση 32/2022 Ε.Π.Ζ.)

31. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση της διεξαχθείσας απαλλοτρίωσης τμήματος οικοπέδου στην Άλλη Μεριά του Δήμου Βόλου, στην δικαιούχο Βασιλική Ζήση, το γένος Νικολάου Ξαϊδάρα, σύμφωνα με την αριθ.166/2020 απόφαση του Εφετείου Λάρισας και την αριθ.48/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση 33/2022 Ε.Π.Ζ.)

32.  Λήψη απόφασης για την αποζημίωση της διεξαχθείσας απαλλοτρίωσης τμήματος οικοπέδου στην Άλλη Μεριά του Δήμου Βόλου, στην δικαιούχο Αλέξανδρο Ξαϊδάρα του Νικολάου, σύμφωνα με την αριθο166/2020 απόφαση του Εφετείου Λάρισας και την αριθ.48/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση 34/2022 Ε.Π.Ζ.)

33.  Λήψη απόφασης για την κατάργηση κοινοχρήστου χώρου σε συμμόρφωση της υπ’ αρ. 102/2012 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, Απόφασης στη Δ.Ε. Αγριάς του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

34.  Λήψη απόφασης περί άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Μωραϊτίνη - Καρυωτάκη - Παπαντωνίου (Ο.Τ.938) της συνοικίας Καραγάτς της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, σύμφωνα με το Ν.4759/2020. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

35.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1223α της συνοικίας Νεαπόλεως της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση ή μη κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το Ν. 4759/2020. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

36.  Λήψη απόφασης για την ρυμοτομική αποδέσμευση ακινήτων Εθνικής Τράπεζας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

37.  Λήψη απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτων ιδιοκτησίας Γεωργατζή, Γουλιώτη, Χαλκιά, κ.λ.π. στον Άναυρο, μετά την υπ’ αρ. 80/2012 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

38.  Λήψη απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Καρδαμάτη – Ανατολικής Ρωμυλίας– Δραγούμη – Πρωτεσιλάου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου - Κατάργηση κοινοχρήστου χώρου μετά από την υπ’ αρ. 71/2007 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

39.  Ανάκληση της υπ’ αρ. 74/2011 Α.Δ.Σ. - Αποδέσμευση ακινήτων ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

40.  Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης των επικειμένων οικοπέδων ιδιοκτησίας Γουλομήτρου Δημήτριου του Χρ., με κ.α. 201516 στο Ο.Τ. 192 & 201708 στο Ο.Τ. 207 της υπ' αριθ. 5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου του Δ.Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

41.  Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου του είδους πεύκου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Βασσάνη 90 με Αναλήψεως στην Δημοτική Ενότητα Βόλου. (απόφαση 27/2022 Ε.Π.Ζ.)

42.  Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου του είδους μουριά που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κουντουριώτου στον αριθμό 101 στην Δημοτική Ενότητα Βόλου. (απόφαση 28/2022 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

43.  Λήψη απόφασης για τη διενέργεια μονομερών εκταφών.

                                                                                                                

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
9
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 18 Απρίλιος, 2022