9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ   5/5/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 32734

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

2.  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 584/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 24/2023 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου, αναφορικά με την παραχώρηση του Ανοιχτού Θεάτρου Αναύρου στις 29 Μαΐου, για θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 25/2023 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου, αναφορικά με την παραχώρηση του χώρου πίσω από την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου (απέναντι από την παιδική χαρά) στις 27-28-29 Μαΐου, για διενέργεια ενημερωτικής εκδήλωσης οικολογικού χαρακτήρα, από τον Σύλλογο Φιλοικό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.  Λήψη απόφασης για την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

6.  Ανάκληση της υπ' αριθμ. 151/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την ανανέωση της μίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου" Δ.Ε. Πορταριάς, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4182/13.

7. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 211/2023 απόφασης και λήψη νέας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη Ν. Αγχίαλο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 38609 ΕΞ 2023 –ΦΕΚ 1432/Β΄/10-03-2023 κατόπιν δημοπρασίας.

8.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του Στρατώνα στον Άγιο Λαυρέντιο, στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγ. Λαυρεντίου.

9.  Λήψη απόφασης για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Άγιο Λαυρέντιο, στο Υπουργείο Υγείας για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου.

10. Λήψη απόφασης παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στις Νέες Παγασές Βόλου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 38609 ΕΞ 2023 -ΦΕΚ 1432/Β΄/10-03-2023 κατόπιν δημοπρασίας.

11. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 288/2022 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για την παραχώρηση τμήματος δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Λόγγος» στη Νέα Αγχίαλο Βόλου στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β1 ΠΕ».

12. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 289/2022 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για την παραχώρηση τμήματος δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Λόγγος» στη Νέα Αγχίαλο Βόλου στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β2 ΠΕ».

13. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 290/2022 απόφασης Δ.Σ. και λήψης νέας για την παραχώρηση τμήματος δημοτικής έκτασης, που βρίσκεται στη θέση «Λόγγος» στη Νέα Αγχίαλο Βόλου στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β3 ΠΕ»

14.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 193/2023 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για την ανάληψη εξόδων κηδείας και ταφής 2 άπορων ατόμων.

15.  Λήψη απόφασης για την ανάληψη εξόδων κηδείας και ταφής απόρου.

16.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών γης σε χρήμα 20% λόγω εφάπαξ καταβολής συνολικής οφειλής (ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ).

17.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης.

18.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ λόγω ένταξης στον Ν.4495/2017.

19.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τέλους 0,5% επί εκδιδόμενων λογαριασμών (ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΕΛ. - ΣΚΟΡΑΣ ΕΜ. Ο.Ε).

20.  Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ιερός Ναός).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

21.  Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων β' δόσης έτους 2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

22.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (ΜΑΛΑΜΑΤΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.  Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

24.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό".

25.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2019".

26.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα "ΠΑΛΑΙΑ" του Βόλου".

27.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών για το έργο "Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ" στα Άνω Λεχώνια για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017".

28.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2017".

29.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2018".

30.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2019".

31.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2015".

32.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2016".

33.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2017".

34.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2019".

35.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2015".

36.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2019".

37.  Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμόρφωση Πλατείας Πανεπιστημίου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

38.  Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου με κ.α. 022272, στο Ο.Τ. Γ766, στην περιοχή “έναντι Βιοσκύρ” της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου, μετά τον συμψηφισμό με την εισφορά σε χρήμα αυτού. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

39.  Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ιδιοκτησιών στην οδό Αχιλλοπούλου μεταξύ των οδών 54ου Συντάγματος Ελλάς και Μακρυνίτσης στον Δήμο Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

40. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης και πεντάμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

41.  Λήψη απόφασης ανάθεσης εργασιών διαχείρισης και διάθεσης προϊόντων εκταφών από τα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου, σε ιδιώτη.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

42.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 5/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Βόλου με την επωνυμία "Μουσείο Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα", αναφορικά με την έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους 2023".

 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
9
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 10 Μάιος, 2023