9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ, 20/5/2021

Αρ. Πρωτ. : 38747

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1        Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία πανελληνίων αγώνων αθλητών Στίβου σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ και ανάθεση στο «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου» της οργανωτικής ευθύνης των συν διοργανώσεων.

2        Έγκριση της υπ' αριθμ. 19/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Λεχωνίων με θέμα: "Μεταφορά επίπλων από το πρώην Δημαρχείο Αρτέμιδος στο αγροτικό ιατρείο Άνω Λεχωνίων".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)

4        Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5        Ανάκληση της αριθμ. 86/2021 απόφασης και λήψη νέας για την εκμίσθωση τμήματος 50 τ.μ. δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στις οδούς Λαμπράκη-Σαρανταπόρου-Παπακυριαζή στην περιοχή Παλαιών.

6        Ανάκληση των αριθμ. 88/2021, 89/2021 και 90/2021 αποφάσεων και λήψη νέας για την εκμίσθωση των τριών (3) καταστημάτων Ε1, Ε2 και Ε3 του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018).

7        Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτων του κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ. Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου», κατ’ εφαρμογή του Ν. 4182/2013 άρθρο 24 και Ν.4758/2020 άρθρο 33.

8        Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ελαιοπεριβόλου στη θέση «Διασέλα» της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε.Αγριάς.

9        Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Παπακυριαζή (μεταξύ των οδών Σουλίου και Δοϊράνης) στη συνοικία Παλαιών.

10      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο κτίριο της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου που βρίσκεται στην περιοχή Μπουρμπουλήθρα (πάρκιγκ απορριμματοφόρων), για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή ροφημάτων.

11      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας του Πολυδύναμου Κέντρου Νέας Ιωνίας στον Σύλλογο Απανταχού Μακρυραχιωτών «Γεώργιος Κανισκέρης».

12      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση τροχήλατου (αυτοκινούμενου ή μη) αναψυκτηρίου/τροχήλατης (αυτοκινούμενης ή μη) καντίνας κατόπιν δημοπρασίας. (Κάτω Λεχώνια)

13      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση τροχήλατου (αυτοκινούμενου ή μη) αναψυκτηρίου/τροχήλατης (αυτοκινούμενης ή μη) καντίνας κατόπιν δημοπρασίας. (Άγιο Λαυρέντιο)

14      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων κατόπιν δημοπρασίας. (Κάτω Λεχώνια)

15      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων κατόπιν δημοπρασίας. (Άγιο Λαυρέντιο)

16      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

17      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας "ΣΤΕΚΙ ΔΗΜΟΤΩΝ" Νέας Αγχιάλου στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο Νέας Αγχιάλου "Η ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ".

18      Λήψη απόφασης για την έγκριση της εγκατάστασης σταθμού φυσικού αερίου ενδιάμεσης πίεσης (υποβιβασμού πίεσης) εντός δημοτικού χώρου (παραπλεύρως Δημοτικού σταδίου Νεάπολης) επί της οδού Αργέντη.

19      Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου».

20      Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου». (απόφαση 90/2021 Ο.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

21      Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31 12 2021.

22      Εξέταση της από 26-3-2021 ενστάσεως του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά της με αρ.71/4-3-2021 Α.Δ.Σ.- εξέταση της από 5-4-2021 αίτησης παρέμβασης Ανδρονίκης και Αντώνιου Σκουρτόπουλου και πρόταση για διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βόλου στο Ο.Τ.1202 (Αθηνών 5-Αλαμάνας-Σέκερη). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

23      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων του οικοπέδου με κ.α. 201517 συνιδιοκτησίας Μπαξεβανάκη Κωνσταντίνου, στα Ο.Τ. 191 & 197 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

24      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων του οικοπέδου με κ.α. 201517 συνιδιοκτησίας Μπαξεβανάκη Ιωάννη, στα Ο.Τ. 191 & 197 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

25      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων του οικοπέδου με κ.α. 201517 συνιδιοκτησίας Σκρέτα-Κρίκου Μυρτώς,στα Ο.Τ. 191 & 197 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

26      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων του οικοπέδου με κ.α. 201517 συνιδιοκτησίας Σκρέτα-Κρίκου Δανάης, στα Ο.Τ. 191 & 197 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

27      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Φτυλιανού Χρυσοπηγής του Ανέστη, με κ.α. 201612, στα Ο.Τ. 198 & 201 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

28      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου συνιδιοκτησίας Δασκαλοπούλου Γιασεμής του Δημ., συζ. Κυρτσόγλου Χρ., με κ.α. 201622, στα Ο.Τ. 194-195 & 196 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.).

29      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημόπουλου Παύλου του Αγησ., με κ.α.201511 στο Ο.Τ.191 και του οικοπέδου συνιδιοκτησίας Δημόπουλου Παύλου του Αγησ., με κ.α.201620, στα Ο.Τ. 194-195-202, της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

30      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου συνιδιοκτησίας Δημόπουλου Δημοσθένη του Αγησ., με κ.α. 201620, στα Ο.Τ. 194-195-202, της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

31      Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.144,150 & 154 της Δ.Ε. Αγριάς του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

32      Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 4,02 τα.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.010608 στο Ο.Τ.13 της περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

33      Λήψη απόφασης για την απόδοση νέων οικοπέδων στην ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία με κ.α.040438, εντός σχεδίου πόλης Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου, φερόμενου ιδιοκτήτη Τσαμάκη Κωνσταντίνου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

34      Λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ" περιόδου 2021 του Δήμου Βόλου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

35      Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2021 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.
 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
9
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 24 Μάιος, 2021