9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                                    ΒΟΛΟΣ 19/6/2020
                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 38581

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

         ΠΡΟΣ

                                                                   Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

        Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,  η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

      Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

    Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

        1    Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα παλαιά Βόλου», για  τη μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σαρανταπόρου από Μ. Γρηγορίου έως Λαχανά και τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Μ. Γρηγορίου από Σαρανταπόρου έως Γιαννιτσών.

        2    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σολωμού, για τις ανάγκες του 14ου Νηπιαγωγείου Βόλου, μόνον κατά τις ώρες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.

        3    Λήψη απόφασης για τον επανακαθορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, λόγω εργασιών διαμόρφωσης των οδών Τοπάλη, Ογλ & Μαυροκορδάτου, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας.

        4    Λήψη απόφασης για τον επανακαθορισμό θέσεων στάσης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, λόγω εργασιών διαμόρφωσης των οδών Τοπάλη, Ογλ & Μαυροκορδάτου, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας.

    Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

        5    Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λεύκας) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χέϋδεν, μεταξύ των οδών Σέκερη και Αθηνών, στον Δήμο Βόλου.

    Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

        6    Λήψη απόφασης για την προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.α. 620902 εδαφικής έκτασης εμβαδού 17,80 τ.μ. Ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου εντός της 10/95 Πράξης Εφαρμογής “Στούπι-Αλωνάκι” Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

        7    Λήψη  απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης  εμβαδού  35,60 τ.μ.,  στην  ιδιοκτησία  με  κ.α. 060102  στο  Ο.Τ. 1349, περιοχής Βορείων  Συνοικιών  του  Δήμου  Βόλου.

        8    Λήψη  απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης  εμβαδού  65,20 τ.μ., στην  ιδιοκτησία  με  κ.α. 040648  στο  Ο.Τ. 1414, περιοχής Βορείων  Συνοικιών  του  Δήμου  Βόλου.

        9    Λήψη  απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης  2,64 τ.μ.,  στην  ιδιοκτησία  με  κ.α. 040509  στο  Ο.Τ. 204,  περιοχής Νέων  Παγασών  του  Δήμου  Βόλου.

       10   Λήψη  απόφασης για την έγκριση  συμψηφισμού  εισφοράς  σε  γη  και  χρήμα  για  το  οικόπεδο  με  κ.α. 08Ν  στο  Ο.Τ. 98  με την  αποζημίωση  επικειμένων  των  ρυμοτομούμενων  ακινήτων  με  κ.α. 030160Α  και  030160Β,  στο  Ο.Τ. 425,  περιοχής  Νέων Παγασών  του  Δήμου  Βόλου.

       11   Τροποποίηση  σχεδίου  πόλης  στο   Ο. Τ. 1202  (Αθηνών  –  Σέκερη  –  Αλαμάνας) της Δ. Ε. Βόλου  του  Ενιαίου Δήμου  Βόλου (κατάργηση και επανυποβολή κοινωφελούς χώρου  μετά από την  υπ’  αρ.  Α288/201 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου).

 

       12   Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκεκριμένης μηκοτομής εντός της κυρωμένης 3/99 πράξης εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.

       13   Λήψη απόφασης για την εκ νέου κρίση ένστασης κατά της υπ' αρ.934/2018 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. το οποίο περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους-Πλάτωνος-Δελληγιάννη-Κένταυρου Χείρωνος της Δ.Ε. Αγριάς του Ενιαίου Δήμου Βόλου, κατόπιν κατάθεσης νέων στοιχείων από τους ενισταμένους (σχετ.773/2019 Α.Δ.Σ.).

 

 

 

                                                                                               Ο Πρόεδρος της

                                                                                     Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
9
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 23 Ιούνιος, 2020