ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
17 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/10/2023 17η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/09/2023 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/08/2023 15η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
14 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 01/08/2023 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
13 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 26/07/2023 13η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
12 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 18/07/2023 12η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/06/2023 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 12/06/2023 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/05/2023 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
8 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/04/2023 Ειδική Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Σελίδες