ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
49 Οικονομική Επιτροπή 04/08/2023 49η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
48 Οικονομική Επιτροπή 07/08/2023 48η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
47 Οικονομική Επιτροπή 31/07/2023 47η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
46 Οικονομική Επιτροπή 26/07/2023 46η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
45 Οικονομική Επιτροπή 24/07/2023 45η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
44 Οικονομική Επιτροπή 18/07/2023 44η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
43 Οικονομική Επιτροπή 17/07/2023 43η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
42 Οικονομική Επιτροπή 11/07/2023 42η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
41 Οικονομική Επιτροπή 10/07/2023 41Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
40 Οικονομική Επιτροπή 03/07/2023 40η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες