ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
29 Οικονομική Επιτροπή 18/05/2023 29η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
28 Οικονομική Επιτροπή 15/05/2023 28η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
27 Οικονομική Επιτροπή 10/05/2023 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
26 Οικονομική Επιτροπή 03/05/2023 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
25 Οικονομική Επιτροπή 28/04/2023 25η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
24 Οικονομική Επιτροπή 28/04/2023 24η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
23 Οικονομική Επιτροπή 25/04/2023 23η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
22 Οικονομική Επιτροπή 24/04/2023 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
21 Οικονομική Επιτροπή 21/04/2023 21η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
20 Οικονομική Επιτροπή 19/04/2023 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες