ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση συμμετοχής εγγεγραμμένων δημοτών Βόλου στους εκλογικούς καταλόγους για τη σύνθεση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
0
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος, 2019