14Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

                                                                                                                                                                                            ΒΟΛΟΣ 26/6/2013

Αρ. Πρωτ. : 72794

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 14η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το Ν 4250/2014 που αφορά στην αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των ΟΤΑ
2. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/14.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.(υπ' αριθμ.366/2014 απόφαση Ο.Ε.).

4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

5. Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δ.Κ.Κ.
7. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση χώρων γραφείου δημοτικού κτιρίου, επί της Κωνσταντά 141, στον ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.
8. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση χώρων γραφείου δημοτικού κτιρίου, επί της Κωνσταντά 141, στη ΔΕΥΑΜΒ.
9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών λογιστών και κόστους ελέγχου οικ. χρήσης 2014

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αγριάς".
11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου
12. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686, στην περιοχή Νέο Δέλτα Ν.Ιωνίας Δήμου Βόλου".
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής παράκτιας ζώνης Βόλου από τελωνείο έως Γορίτσα
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής παράκτιας ζώνης Βόλου από τελωνείο έως Γορίτσα Β΄φάση
15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή νέου χλοοτάπητα γηπέδου ΕΑΚ Δήμου Βόλου
16. Ορισμός αντικαταστατών μέλους Επιτροπών λόγω συνταξιοδότησης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης μίσθωσης περιπτέρου της τουριστικής έκθεσης στο Τελ Αβίβ και μετακίνησης δύο ατόμων στη Λευκωσία.
18. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση - ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
19. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στην Ανακασιά

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

20. Λήψη απόφασης έκδοσης πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου από ανταλλαγή.
21. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης πράξης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού ταφώνα στο νέο Κοιμητήριο (περιοχή Κούκος).
22. Λήψη απόφασης για ολοκλήρωση ανταλλαγής οικογενειακού ταφώνα στο νέο Κοιμητήριο (περιοχή Κούκος)

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

23. Λήψη απόφασης έγκρισης Ισολογισμού, οικονομικού έτους 2012, του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
24. Λήψη απόφασης έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού, οικονομικού έτους 2012, του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).


 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Απόστολος Φοινικόπουλος

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
14
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 30 Ιούνιος, 2014