16Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  21/7/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 54535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - την Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 7/2022 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αγ. Βλασίου, περί παραχώρησης της πλατείας Καψαλά στις 16 και 30/07/2022, κατόπιν αίτησης του Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Βλασίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε.)

3.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου για τη διοργάνωση της Γιορτής Κρασιού.

5.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου που βρίσκεται στη Δ.Ε. Αγριάς.

6.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας του αριθμ. 4 καταστήματος-ανθοπωλείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου «Κούκος».

7.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη θέση «Άγιος Γεώργιος» της Τ.Κ. Άνω Βόλου της Δ.Ε.Ιωλκού.

8.  Λήψη απόφασης για την απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων που αφορούν στην αίθουσα-κυλικείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου «Κούκος».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.  Λήψη απόφασης για την 9η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

10.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 32,04 τα.μ. στην ιδιοκτησία Νικολάου και Σοφίας Χούσιου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση 71/2022 Ε.Π.Ζ.)

11.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικών εκτάσεων εμβαδού 1,80 τ.μ. και 15,80 τ.μ., στις ιδιοκτησίες με κ.α. 090618 και 090622 στα Ο.Τ. 1525 και 1526 αντίστοιχα, περιοχής Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 72/2022 Ε.Π.Ζ.)

12.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 43,03 τα.μ. στην ιδιοκτησία Φανής Γιάννη που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση 73/2022 Ε.Π.Ζ.)

13.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικών τμημάτων εμβαδού 15,34 τ.μ. και 0,94 τ.μ., στις ιδιοκτησίες με κ.α. π020217 και π020220 αντίστοιχα, στο Ο.Τ. 55, περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 74/2022 Ε.Π.Ζ.)

14.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος εμβαδού 0,97 τα.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. π040116 στο Ο.Τ. 199,περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 75/2022 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

15.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για την υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Σέσκλο: "Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από την οδό Γεράσιμου Πίνα, στο Σέσκλο Δήμου Βόλου". (απόφαση 80/2022 Ε.Π.Ζ.)

16.  Λήψη κανονιστικής απόφασης διαμόρφωσης σύγχρονου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου & Δοξοπούλου στη Νέα Ιωνία.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

17.  Λήψη κανονιστικής απόφασης διαμόρφωσης σύγχρονου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Φυτόκου, Παρασκευοπούλου & Σκοπέλου στη Νέα Ιωνία. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

18.  Λήψη μέτρων ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Βόλου: Διαμόρφωση σύγχρονων υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων σε σημεία στα οποία εντοπίζεται δυσκολία στην ασφαλή διέλευση πεζών & ΑΜΕΑ.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

19.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για την εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας & φωτεινής σηματοδότησης στο Δήμο Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

20.  Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός γενικής θέσης φορτοεκφόρτωσης επί των οδών Γ.Καρτάλη, Π. Μελά & Κουταρέλια.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

21.  Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης επιβίβασης – αποβίβασης σχολικού λεωφορείου στην οδό Κανάρη.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

22.  Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δένδρων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Κανάρη και Δημάρχου Γεωργιάδου στο Δήμο Βόλου. (απόφαση 81/2022 Ε.Π.Ζ.)

23.  Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων της οδού Ιωλκού 314 στο Δήμο Βόλου. (απόφαση 82/2022 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

24.  Έγκριση της με αριθμ. 186/2022 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με την τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 25 Ιούλιος, 2022