1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  24/1/2020

Αρ. Πρωτ. : 5758

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

2.  Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

3.  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 584/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

4.  Αντικατάσταση Προέδρου Δ.Σ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β», λόγω παραίτησης.

5.  Λήψη απόφασης για ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001.

6.  Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων.

7.   Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.  Λήψη απόφασης συγκρότησης εκτιμητικής επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων εκ μέρους του Δήμου, βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ.270/81.

9.   Λήψη απόφασης συγκρότησης εκτιμητικής επιτροπής για την εκμίσθωση και αγοραπωλησία ακινήτων του Δήμου, βάσει των άρθρων 186 παρ.5 και 192 του ν.3463/2006.

10.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.(απόφαση Ο.Ε.)

11.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 710/2019 Ο.Ε.)

12.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

13.  Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Άγιο Λαυρέντιο, στο Υπουργείο Υγείας για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου.

14.  Λήψη απόφασης παραχώρησης αίθουσας του δημοτικού κτιρίου "Στρατώνας" που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.

15.  Λήψη απόφασης παραχώρησης της αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανακασιάς Δ.Ε. Ιωλκού.

16.  Λήψη απόφασης εκμίσθωσης έκτασης 500 τ.μ. με κωδική ονομασία "1404476 ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ" στην Τοπική Κοινότητα Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

17.  Λήψη απόφασης εκμίσθωσης του Αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου.

18.  Λήψη απόφασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στο κεντρικό πάρκιγκ της Τοπικής Κοινότητας Άλλης Μερίας.

19.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπερ Κοινότητας Αγίου Βλασίου). (απόφαση 642/2019 Ο.Ε.)

20.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπερ Κοινότητας Άνω Λεχωνίων). (απόφαση 643/2019 Ο.Ε.)

21.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος "Θωμά Καλούτσα" (Κοινότητας Άνω Λεχωνίων). (απόφαση 644/2019 Ο.Ε.)

22.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος "Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου" (Κοινότητας Κατωχωρίου). (απόφαση 645/2019 Ο.Ε.)

23.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου" (Κοινότητας Πορταριάς). (απόφαση 646/2019 Ο.Ε.)

24.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου" (Κοινότητας Πορταριάς). (απόφαση 647/2019 Ο.Ε.)

25.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος "Χρυσούλα Ζώγια" (Κοινότητας Βόλου). (απόφαση 648/2019 Ο.Ε.)

26.  Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου" (Κοινότητας Άνω Βόλου). (απόφαση 649/2019 Ο.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

27.  Λήψη απόφασης περί αποδοχής όρων της τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) για τo έργο «Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου – Δημιουργία Κέντρου Μελετών και Ερευνών “Τζόρτζιο ντε Κίρικο”» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2019, μεταξύ του Δήμου Βόλου, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

28.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. για το έτος 2020.

29.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. για το έτος 2020.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

30.  Λήψη απόφασης συμπληρωματικής κατανομής για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

31.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, για το έτος 2020.

32.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (κα Κολώνια Αγγελική του Αντωνίου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

33.  Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.

34.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2020.

35.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2020.

36.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2018».

37.  Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Αντικατάσταση οδογέφυρας επί του Χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της Λαχαναγοράς".

38.  Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή έργων για το έτος 2020.

39.  Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 925/2018 απόφασης Δ.Σ. περί κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου σε κατηγορίες βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α του Ν.4479/2017 - Κατάταξη σε κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς.

40.  Λήψη απόφασης επανάγκρισης της μελέτης με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου".

41.  Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης το έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2020", προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

42.  Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης το έργου "Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2020", προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ.

43.  Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης το έργου "Αποκαταστάσεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2020", προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ.

44.  Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή τμήματος της οδού Σπυρίδη", προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ.

45.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018".

46.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2019".

47.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2018".

48.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση υποδομής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center)".

49.  Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο "Υπηρεσίες Συμβούλου και Εμπειρογνωμοσύνης για συνδρομή στην Ομάδα Εργασίας για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ»".

50.  Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου "Εργα πυροπροστασίας έτους 2018".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

51.  Λήψη απόφασης καθορισμού κριτηρίων για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους - συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής. (απόφαση 9/2020 Ε.Π.Ζ.)

52. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης για το έτος 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

53.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2020.

54.  Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, για το έτος 2020.

55. Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 104/2018 και 170/2018 αποφάσεων Δ.Σ. και αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη «Συντήρηση, Επισκευή και Λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου –Αγριάς» και παροχής υπηρεσιών σχετικά με την επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων της Σήραγγας.

56.  Λήψη απόφασης έγκρισης της επικαιροποιημένης  μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΒΟΛΟΥ – ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.465.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

57.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών - αξιολόγησης προσφορών - γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.

58.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών - αξιολόγησης προσφορών - γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2020.

59.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2020.

60.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2020.

61. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2020.

62.  Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου που βρίσκεται στην οδό Λόρδου Βύρωνος με Μαυροκορδάτου αρ.110, κατόπιν αίτησης του κ.Γούναρη Αριστείδη. (απόφαση 6/2020 Ε.Π.Ζ.)

63.  Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων σε στάση του αστικού λεωφορείου στα Κάτω Λεχώνια, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/2019 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων. (απόφαση 7/2020 Ε.Π.Ζ.)

64.  Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (κουκουναριά) που βρίσκεται στην οδό Τριανταφύλλου αρ. 32 στην Αγριά, κατόπιν αίτησης του κ. Μάνδαλου Στέφανου. (απόφαση 8/2020 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

65. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, για το έτος 2020.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 28 Ιανουάριος, 2020