20Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  12/10/2020

Αρ. Πρωτ. : 71815

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην 20η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, με ώρα έναρξης 14:30 και λήξης 14:45, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός:

  • ως προς το θέμα 1: της άμεσης κατάθεσης πρότασης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για σχολική στέγη
  • ως προς το θέμα 2: της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών και εργασιών παράδοσης του εν λόγω ακινήτου        

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου εμβαδού 133,65 τ.μ. στο Ο.Τ. 334 επί των οδών Κονδύλη – Ζέρβα, στην περιοχή Καζανάκι Ν. Ιωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 12 του Ν.3731/2008.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.  Αίτημα παρέκκλισης των όρων δόμησης του πολυόροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος - Φιλελλήνων.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
20
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 12 Οκτώβριος, 2020