21Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ, 25/9/2014

Αρ. Πρωτ. : 110106

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα,

6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο.

2.  Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

3. Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικού Συμβούλου, εκπρόσωπο του Δήμου, ως μέλους της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων, στο Πρωτοδικείο Βόλου.

4. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

5.  Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

6.  Λήψη απόφασης ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.

7.  Λήψη απόφασης ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.    Λήψη απόφασης απαλλαγής οφειλέτιδος του Δήμου από προσαυξήσεις.

9.    Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση οφειλής για εισφορά γης σε χρήμα.

10.   Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

11.   Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.

12.   Λήψη απόφασης έγκρισης μελετών για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού και υλικών σήμανσης οδών του Δήμου Βόλου για διάρκεια ενός (1) έτους και εκκίνηση του διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 68.400,30€.

13.   Λήψη απόφασης για την καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων από μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Αγριάς.

14.   Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ελαιοπεριβόλου στη Δημοτική Κοινότητα Αγριάς.

15.   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Νέας Αγχιάλου.

16.   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων στην  Εταιρεία Κοινωνικής Άθλησης (Ε.Κ.Α.).

17.   Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφόρων χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18.   Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων".

19.   Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου έτους 2012".

20.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αγριάς".

21.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρτέμιδας".

22.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε.(άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου "Κατασκευή οδών έτους 2013".

23.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αποκατάσταση ζημιών φωτεινής σηματοδότησης έτους 2014".

24.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Ιωλκού έτους 2012".

25.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2014".

26.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση - επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων".

27.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου Ο.Τ. 3058, περιοχής Αγίας Παρασκευής και Ο.Τ.1424-1444 περιοχή Καραγάτς".

28.   Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου "Διάνοιξη και κατασκευή νέων δρόμων στον ενιαίο Δήμο", με παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 30-10-2014.

29.   Λήψη απόφασης έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου "Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας - Ζάχου - Μπότσαρη με τις Γραμμές του ΟΣΕ".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

30.   Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της Επιτροπής του Ν. 2734/5-8-99 τ.Α' για "Άδειες εκδιδόμενων γυναικών επί χρήμασι".

31.  Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2013 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Τ.Ο.Ε.Β. "Στροφύλου" Αγίου Βλασίου.

32.  Λήψη απόφασης επαναχορήγησης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στην Ανακασιά, του Κόκκαλη Άγγελου.

33.   Λήψη απόφασης επαναχορήγησης άδειας λειτουργίας ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ στη Ν. Αγχίαλο, του Κάρλου Βασιλείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

34.   Λήψη απόφασης χρήσης υποβάθρου ορίων ΟΚΧΕ για την εκπόνηση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Μακρινίτσας – Υποβολή νέου αιτήματος κίνησης της διαδικασίας εκπόνησης μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Μακρινίτσας Ν. Μαγνησίας που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της ΔΕ Μακρινίτσας Δ. Βόλου Ν. Μαγνησίας.(υπ' αριθμ. 249/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

35.   Λήψη απόφασης καθορισμού ορίων του Δ. Βόλου στα όρια της Μακρινίτσας.(υπ' αριθμ. 250/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

36.   Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών (κορυνών), καθρέπτη κυκλοφορίας και στηθαίου ασφαλείας στην συμβολή της Επαρχιακής Οδού αρ. 3 ¨Πορταριά-Μακρινίτσα¨ με τη Δημοτική Οδό Μακρινίτσας- Κουκουράβας.(υπ' αριθμ.236/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.). 

37.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μακρυγιάννη και Παλαμά (υπ' αριθμ.238/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

38.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Ερμού, στο Βόλο (υπ' αριθμ.239/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

39.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:Μείωση ορίου ταχύτητας στις οδούς Εθν. Αντιστάσεως & Ρ. Φεραίου στην Αγριά (υπ' αριθμ.240/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

40.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Μέτρα μείωσης της ταχύτητας διέλευσης οχημάτων επί της οδού Διμηνίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας.(υπ' αριθμ.241/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

41.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Μαγνήτων αρ.128, στο Βόλο.(υπ' αριθμ.242/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

42.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Κωνσταντά αρ. 161, στο Βόλο (υπ' αριθμ.243/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

43.   Λήψη απόφασης έγκρισης κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ σύνδεσης πεζοδρομίου με οικία στην οδό Κανάρη αρ.66.(υπ' αριθμ. 245/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

44.   Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: διασφάλιση εισόδου-εξόδου σε οικία ΑΜΕΑ επί της οδού Στρ. Φράγκου αρ.28.(υπ' αριθμ.246/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

45.   Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για την κάλυψη αναγκών των βαρέων οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και εκκίνηση διαγωνισμού.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

46.   Έγκριση της υπ' αριθμ. 147/2014 απόφασης του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά  την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για αποζημίωση Προέδρου και μελών Δ.Σ.

47.   Έγκριση της υπ' αριθμ 148/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

48.   Έγκριση της υπ' αριθμ.156/2014 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων σχολικού έτους 2013-2014 της Δ/νσης Πολιτισμού.

49.   Έγκριση της υπ' αριθμ.163/2014 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων σχολικού έτους 2013-2014 της Δ/νσης Εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
21
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 6 Οκτώβριος, 2014