25Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  15/11/2019

Αρ. Πρωτ. : 97853

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                   

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)  (εισήγηση)

2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την "Προμήθεια τροφίμων - λοιπών ειδών παντοπωλείου - φαρμάκων όλων των Διευθύνσεων καθώς και των Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Βόλου για το έτος 2020".

4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας "Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς", για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Αγριά, στην Εθελοντική Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Πολιτικής Προστασίας.

6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στην "Ένωση Ανθρώπων με πολλαπλή σκλήρυνση Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων".

7. Λήψη απόφασης για τη δωρεά τριών (3) δημοτικών ακινήτων ευρισκόμενων στη Νέα Ιωνία Βόλου, για ανέγερση ναού, βάσει του άρθρου 184 του Ν. 3463/2006.

8. Λήψη απόφασης διαπιστωτικής πράξης περί λύσης του συμφωνητικού μίσθωσης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία City News Α.Ε. που αφορά δημοτική έκταση στη θέση "Αηδονάκι" στον οικισμό Χανίων Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

9. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 7,983 ΜW στη θέση «Μεγάλη Βελανιδιά» της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10. Λήψη απόφασης αναφορικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Κουκουβίνος Παναγιώτης)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Λήψη απόφασης για την 14η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα "Παλαιά" του Βόλου".

15. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου και τελικού Α.Π.Ε. του έργου "Επισκευή στέγης κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Νέας Ιωνίας".

16. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου".

17. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Αναβάθμιση Βρεφικού Σταθμού Γ' Ν.Ιωνίας για τη λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων".

18.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018".

19. Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου "Επισκευή και βελτίωση Αθλητικού Κέντρου Συνοικίας Χιλιαδούς".

20. Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου σύμβασης της προμήθειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού", ποσού 9.687,50€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (12.012,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

21. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Βόλου".

22. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου".

23. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2018".

24. Λήψη απόφασης έγκρισης της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2018".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

25. Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της υπ' αριθ.934/2018 απόφασης Δ.Σ. η οποία αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. το οποίο περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους-Πλάτωνος-Δεληγιάννη-Κένταυρου Χείρωνος της Δ.Ε. Αγριάς του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 154/2019 Ε.Π.Ζ.)

26. Λήψη απόφασης για την αλλαγή απόδοσης του νέου οικοπέδου 04Ν στο Ο.Τ.1557, στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 070201, εντός της 3α/1993 κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής, περιοχής Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου, με νέο οικόπεδο από την Τράπεζα Γης του Δήμου Βόλου στο Ο.Τ.Γ730, εντός 6/1997 κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής περιοχής Μαχαιρίτσα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση 155/2019 Ε.Π.Ζ.)

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Ελένης Μπακρατσά-Μακρή στο Ο.Τ.Γ771, περιοχής ¨έναντι Βιοσκύρ¨ της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση 156/2019 Ε.Π.Ζ.)

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την συνιδιοκτησία Στόικου Νικολάου του Παύλου (κληρονόμου Σταμάτη Αικατερίνης συζ. Παύλου Στόικου). (απόφαση 157/2019 Ε.Π.Ζ.)

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων του οικοπέδου με κ.α.201613 συνιδιοκτησίας Κουνέ Βλάσσιου, στα Ο.Τ.198 & 201 της υπ' αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 158/2019 Ε.Π.Ζ.)

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων του οικοπέδου με κ.α.201613 συνιδιοκτησίας Κουνέ Στυλιανού, στα Ο.Τ.198 & 201 της υπ' αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 159/2019 Ε.Π.Ζ.)

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού των οφειλών του οικοπέδου συνιδιοκτησίας Κόντη Απόστολου του Βασιλείου, με κ.α. 201709 στα Ο.Τ.206 & 208 της υπ' αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 160/2019 Ε.Π.Ζ.)

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων του οικοπέδου με κ.α.610505 ιδιοκτησίας Τριανταφυλλόπουλου Χρήστου, στο Ο.Τ.192 της υπ' αριθ.10/95 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής "Στούπι-Αλωνάκι" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 161/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση των χειμερινών δρομολογίων της ¨ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.¨ 2019-2020. (απόφαση 147/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

34. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λυγούστρο) που βρίσκεται στην οδό Ροζού αρ.89, κατόπιν αίτησης του κυρίου Φιλιτρή Ιωάννη. (απόφαση 148/2019 Ε.Π.Ζ.)

35. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση-κοπή τριών (3) δέντρων που βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Περαιβού με Δημ. Γεωργιάδου αρ.271, κατόπιν αίτησης του κυρίου Τσιρνόβα Ευάγγελου. (απόφαση 149/2019 Ε.Π.Ζ.)

36. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δέντρων που βρίσκονται στην οδό Τσαμαδού αρ.9 στη Νεάπολη, κατόπιν αίτησης του κυρίου Σταυριανάκη Παναγιώτη. (απόφαση 150/2019 Ε.Π.Ζ.)

37. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση-κοπή επτά (7) δέντρων που βρίσκονται στην οδό Ροζού αρ.83, κατόπιν αίτησης της κυρίας Μπομπότη Φανής. (απόφαση 152/2019 Ε.Π.Ζ.).

38. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ελιά) που βρίσκεται στην οδό Φιλιππίδη με Δημοκρατίας αρ.34, στην Αγριά, κατόπιν αίτηση του κ. Μπουρτζή Κωνσταντίνου. (απόφαση 153/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

39. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθ.642/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη χωροθέτηση υπόγειων και συστημάτων βύθισης – ανύψωσης, κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης στον Δήμο Βόλου. (απόφαση 146/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

40. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τέλη παράτασης ταφής.(Αρίδη Ελένη)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

41. Έγκριση της υπ' αριθμ.280/2019 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στην υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στο Δ.Ι.Ε.Κ.

42. Έγκριση της υπ' αριθμ. 392/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με τη "Λήψη απόφασης για την υποχρέωση, των υπαιτίων πρόσκλησης ζημιών στα δίκτυα της ΔΕΥΑΜΒ, ανάληψης του κόστους αποκατάστασης αυτών".

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
25
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος, 2019