28Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ, 11/12/2014

Αρ. Πρωτ. : 138936

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 28η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   (εισηγήσεις)

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών "Πρόταση Ζωής".

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών διαχειριστικής επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας.

3. Περί ανάκλησης των υπ' αριθμ. 13/2011, 185/2011, 438/2012, 486/2011, 355/2012, 384/2011, 384/2011, 24/2010, 266/2010 & 19/1993 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)

4.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.

5.  Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014.

6.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (απόφαση Ο.Ε.).

7.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2015 του Κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη, υπέρ της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.(υπ' αριθμ. 585/2014 απόφαση Ο.Ε.)

8. Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2015 του Κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη, υπέρ της Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων.(υπ' αριθμ. 586/2014 απόφαση Ο.Ε.)

9. Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, χρήσης 2015, του Κληροδοτήματος Κων/νου Αρχιμανδρίτου, υπέρ της Τ.Κ. Κατωχωρίου Δ.Ε. Πορταριάς.(υπ' αριθμ. 607/2014 απόφαση Ο.Ε.)

10.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2015 του Κληροδοτήματος Θωμά Καλούτσα, υπέρ της Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων της Δ.Ε. Αρτέμιδας.(υπ' αριθμ. 608/2014 απόφαση Ο.Ε.) 

11. Λήψη απόφασης έγκρισης προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, του Δήμου Βόλου (για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και των δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας - ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 63.176,40€ με ΦΠΑ και εκκίνηση του πρόχειρου διαγωνισμού διάρκειας εννέα (9) μηνών.

12. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας και εκκίνησης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου για το έτος 2015, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€.

13. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας του έργου “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες” και εκκίνηση δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 99.990,00€.

14.  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

15. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του

16. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών, βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

17. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

18. Λήψη απόφασης καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους, στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες - παραγωγούς).(υπ' αριθμ. 580/2014 απόφαση Ο.Ε.)

19. Λήψη απόφασης επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ. Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου".

20. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης του ελαιοπεριβόλου στη θέση "Μυροβίλι" της Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων της Δ.Ε. Αρτέμιδας.

21. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου με την ονομασία "Χάνι" στην Τ.Κ. Αγίου Λαυρεντίου στη Δ.Ε. Αρτέμιδας.

22. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη θέση "Αλώνια" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

23. Λήψη απόφασης παραχώρησης δημοτικής έκτασης (παλαιό λατομείο) στη θέση "Κακοσκάλι" της Δ.Κ. Διμηνίου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

24. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ.682/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί παραχώρησης αίθουσας κτιρίου "Στρατώνα" (Νέο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Λαυρεντίου) στο Σωματείο με την επωνυμία "Καλλιτεχνικές Αποδράσεις".

25. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ.757/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί παραχώρησης αιθουσών στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο Νέας Αγχιάλου.

26. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 101/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί του τρόπου καταβολής του μισθώματος του ξενοδοχείου "ΞΕΝΙΑ".

27. Ανάκληση της υπ' αριθμ.632/2014 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με την εκμίσθωση δημοτικού ελαιοπεριβόλου άνωθεν του γηπέδου Αγριάς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)

28.  Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

29. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων".

30. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ποδοσφαιρικό γήπεδο Αγ.Παρασκευής (Σαρακηνός) Α' Φάση".

31. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας έτους 2012". 

32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου "Εργασίες συντήρησης σχολείων των Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας".

33. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αιρετού μέλους και του αναπληρωτή του, στην επιτροπή παραλαβής του έργου "Εργασίες αναβάθμισης σχολικών υποδομών του Δήμου Bόλου της Ν.Α. Μαγνησίας".

34. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους στην επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών (άρθρο 67 του Π.Δ.28/80) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω

35. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης του έργου "Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο 5ο - 11ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας" Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" Άξονας Προτεραιότητας 1 "Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες" και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 1 "Ενεργειακή απόδοση, Συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας" Κατηγορία Πράξεων "Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια".

36. Ανάκληση της 764/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Εργασίες Συντήρησης των Σχολείων της Δ.Ε. Βόλου έτους 2014".

37. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.ΚΤΜΝΕ του έργου "Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία δομής Σ.Υ.Δ.".

38. Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου "Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου".

39. Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου "Αποπεράτωση Αρχοντικού Καραβέργου - Μετατροπή Αρχοντικού για τη στέγαση κοινοτικού καταστήματος".

40. Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου "Διάνοιξη και κατασκευή νέων δρόμων στον ενιαίο Δήμο".

41. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες εξωραϊσμού του Πολιτιστικού Άλσους έτους 2010".

42. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2012".

43. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών Δ.Ε. Βόλου".

44. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Δ.Ε. Αγριάς έτους 2012".

45. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Δ.Ε. Αισωνίας".

46. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Δ.Ε. Αρτέμιδας".

47. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Δ.Ε. Μακρινίτσας".

48. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Δ.Ε. Πορταριάς".

49 . Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Κατασκευές οδών έτους 2013".

50.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου "Συντήρηση δρόμων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας 2013".

51. Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους".

52. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων".

53. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Συντήρηση αγροτικής

54. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου έτους 2012".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ (εισηγήσεις)

55.  Λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Βόλου, έτους 2015.

56.  Λήψη απόφασης προέγκρισης συμμετοχής του Δήμου σε Τουριστικές Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, έτους 2015 και δέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού 2015.

57. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για τη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή ΈκθεσηΤουρισμού "PHILOXENIA" της Θεσσαλονίκης, έτους 2014.

58.  Λήψη απόφασης περί τροποποίησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος LEADER.

59. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων - Θεάτρων Νομού Μαγνησίας.

60.  Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Βόλου.

61. Λήψη απόφασης έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Βόλου.(υπ' αριθμ. 377/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

62.  Λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας στη Νέα

63.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών.

64.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

65.  Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

66. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) (Τσερνώφ Ευτέρπη του Αναστασίου).

67.  Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) (Rakipllari Arjan Feimi).

68.  Λήψη απόφασης ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ Α.Ε.) του έργου παρακολούθησης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (εισηγήσεις)

69. Λήψη απόφασης έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Βόλου σε πρόγραμμα του ΕΟΧ – Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που αφορά στην "Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (εισηγήσεις)

70. Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος Μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νέας Αγχιάλου Ν. Μαγνησίας.(υπ' αριθμ. 332/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

71. Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος Μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Συγκροτήματος Βόλου.(υπ' αριθμ.333/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

72.  Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης μέσα σε κοινόχρηστο χώρο στις Ν. Παγασές.(υπ' αριθμ. 335/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

73. Λήψη απόφασης έγκρισης για τη σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ.84 του σχεδίου πόλης Αγίου Γεωργίου Κυνηγών της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.(υπ' αριθμ.336/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

74. Λήψη απόφασης έγκρισης αγοράς τμήματος οικοπέδου με αριθμό οικοπέδου 04 εμβαδού 165,40 μ2, ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου.(υπ' αριθμ. 337/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

75. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση υπολοίπου της οφειλής σε χρήμα με ανταλλαγή τμήματος οικοπέδου από την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.106 με αρ. κτηματολογίου 021005 και αρ. οικοπέδου 01 του σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου για την παραπάνω ιδιοκτησία από τον Δήμο Βόλου, φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Κων/νου Τσουρέλη του Ζήση, Ευανθίας Ραφτάκη του Ζήση Τσουρέλη, Ανδρονίκης Νικολαΐδη του Ζήση Τσουρέλη (υπ' αριθμ. 345/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

76. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής σε χρήμα με ανταλλαγή οικοπέδου με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας από την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.214 με αρ. κτηματολογίου 040456 και αρ. οικοπέδου 03 του σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου και συμψηφισμός της εναπομείνασας εισφοράς με το ποσό της αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων επικειμένων φερόμενης ιδιοκτήτριας Στυλιανής Σκαμάγκα συζ. Γεωργίου Χαρμπή (υπ' αριθμ.346/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

77. Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με α.κ.030151, στο Ο.Τ.Γ410, στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας, εντός της 1/89 Πράξης Εφαρμογής και συμψηφισμός με οφειλή εισφοράς σε χρήμα.(υπ' αριθμ.347/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

78. Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων ιδιοκτησίας  που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ Γ11 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία Αϊβαλιώτικα του Δήμου Βόλου με αρ. κτηματολογίου 010306 φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Δημήτριου Χρηστάκη διότι σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη τμήμα της ιδιοκτησίας ρυμοτομείται από τον χώρο της πλατείας, της παιδικής χαράς  και των πέριξ δρόμων (οδός Ιοφώντος και Παλατίου).(υπ' αριθμ.376/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)

79. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση οδικού δικτύου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)

80. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός χειριστή καλαθοφόρου στη Διεύθυνση Πρασίνου, δίμηνης διάρκειας απασχόλησης.

81. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λοτομπριά-Celtis australis) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Μαγνήτων αρ.165, κατόπιν αίτησης της κ. Τσάντου Σοφίας.(υπ' αριθμ.351/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

82. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ψευδακακία) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Γάτσου στη συμβολή με Καρτάλη απέναντι από τον αρ.57, κατόπιν αίτησης του κ. Αγγελέτου Μιχαήλ.(υπ' αριθμ.352/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

83. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λιγούστρο) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Περραιβού αρ. 52, κατόπιν αίτησης του κ. Καραγιάννη Κωνσταντίνου.(υπ' αριθμ.353/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)

84.  Λήψη απόφασης αναφορικά με τη λειτουργία της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  (εισηγήσεις)

85.  Λήψη απόφασης περί έκδοσης πράξης παραχώρησης από ανταλλαγή οικογενειακών

86. Λήψη απόφασης περί δημοσίευσης ονομάτων των ενταφιασμένων και ενημέρωσης των συγγενών αυτών για την άμεση εκταφή τους.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)

87. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 384/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης-Αποχέτευσης, έτους 2015.

88. Έγκριση της υπ' αριθμ.240/2014 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων οικ. έτους 2014 του Δημοτικού Οργανισμού.

89. Έγκριση της υπ' αριθμ. 179/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, αναφορικά με την έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών, οικονομικού έτους 2010, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δήμου Πορταριάς.

90. Έγκριση της υπ' αριθμ. 180/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, αναφορικά με την έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών, για τη χρήση από 01/01/2011 έως 30/06/2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δήμου Πορταριάς.

91. Λήψη απόφασης έγκρισης ισολογισμών έναρξης και λήξης εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Αισωνίας ΚΕΠΑΔΑ και ανάληψη από το Δήμο Βόλου των υποχρεώσεών της.

92. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενεργούντος ως Γενική Συνέλευση περί -έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων των εκκαθαριστών - έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός εκκαθάρισης, αποτελέσματα χρήσης) - ορισμό αμοιβής εκκαθαριστών, της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Πορταριάς.

93. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενεργούντος ως Γενική Συνέλευση περί -έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων των εκκαθαριστών - έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός εκκαθάρισης, αποτελέσματα χρήσης) - ορισμό αμοιβής εκκαθαριστών, της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Ιωλκού.

 

 

Ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
28
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος, 2014